MSWiA modernizuje telefonię stacjonarną do technologii VoIP. Na sfinansowanie zamówienia w podstawowym zakresie zamierza przeznaczyć 3 mln zł brutto.

Dwie firmy złożyły oferty. Zwraca uwagę duża różnica proponowanych stawek.

Kryteria wyboru to cena (60), dodatkowe serwery telekomunikacyjne (10), zaoferowanie standardowych aparatów IP z kolorowym LCD (15) i LCD o przekątnej min. 2,7 cala (15).

Z wybranym wykonawcą ministerstwo zamierza podpisać 4-letnią umowę.

Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę co najmniej 2 serwerów telekomunikacyjnych, serwer aplikacyjny (w ilości niezbędnej do prawidłowego działania systemu), min. 2 bramy głosowe, min. 4 bramy SBC, 800 standardowych aparatów IP oraz 250 zaawansowanych, 50 standardowych aparatów TDM, 110 przystawek do zaawansowanych aparatów IP. Do tego dochodzi system obsługi infolinii, szkolenia i serwis systemu przez 48 miesięcy.

W opcji resort może dodatkowo zamówić 55 aparatów różnych typów, 5 przystawek, 200 licencji Softphone, a także kupić system telefonii VoIP za cenę 1/48 wynagrodzenia brutto za podstawowy zakres umowy.