O tym że firmy trwonią mnóstwo środków przeznaczanych na usługi chmurowe dane wskazywały już w poprzednich latach. Niestety pomimo tej świadomości nie widać zmian na lepsze – wynika z nowego raportu „Flexera 2021 State of the Cloud”.

Otóż według badania same przedsiębiorstwa przyznają, że marnują 30 proc. środków wydanych na chmurę.

W ocenie Flexera jest jeszcze gorzej – zdaniem analityków rzeczywiste straty sięgają średnio 35 proc. lub więcej, ponieważ sporo przedsiębiorstw ma tendencję do niedocenienia skali nieefektywnych wydatków.

Skala marnotrawstwa wydatków na chmurę (odpowiedzi respondentów)

Środki efektywnie wydane 70%
Wydatki zmarnowane (według szacunku ankietowanych przedsiębiorstw)30%
Źródło: Flexera 2021 State of The Cloud Report

Budżety na chmurę przekroczone o jedną czwartą

„Zmarnowane wydatki na chmurę są poważnym problemem i stają się coraz bardziej krytyczne w miarę wzrostu kosztów chmury” – stwierdzono w raporcie.

Konsekwencją trudności z okiełznaniem przesadnie wysokich nakładów jest przekraczanie wyznaczonych limitów – wydatki ankietowanych na chmurę publiczną przekroczyły budżety średnio o 24 proc.

Tymczasem do dostawców usług popłyną jeszcze większe środki – przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu wydatków na chmurę o 39 proc. w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Jak zauważa raport, analiza cenników pokazuje, że rabaty oferowane przez dostawców usług cloud dają możliwość oszczędności, jednak struktury cen są złożone i trudne do rozszyfrowania.

Obniżka kosztów najważniejsza

Spory problem z niepotrzebnymi wydatkami sprawia, że ich ogarnięcie jest priorytetem przedsiębiorstw – 61 proc. planuje optymalizację kosztów chmury w 2021 r.

To najważniejsza inicjatywa już piąty rok z rzędu (być może dlatego nie schodzi z listy priorytetów, że efekty optymalizacji kosztów są na razie takie jak pokazują dane powyżej).

Najważniejszym wskazanym wyzwaniem przez firmy jest natomiast zrozumienie wpływu licencji oprogramowania na koszty (55 proc.).

W ankietowanych podmiotach 54 proc. zespołów zajmujących się chmurą odpowiada za zarządzanie wykorzystaniem oraz kosztami IaaS oraz PaaS.

Natomiast 63 proc. przedsiębiorstw twierdzi, że sięga po wsparcie dostawców usług zarządzanych korzystając z chmury publicznej.

Automatyzacja sposobem na ograniczenie marnotrawstwa

Firmy stosują automatyzację w celu optymalizacji kosztów chmury. Jednak nadal większość przedsiębiorstw wiele operacji wykonuje ręcznie.

Z badania wynika, że najczęściej automatycznie następuje wyłączenie obciążeń po godzinach pracy – stosuje je 49 proc. ankietowanych – oraz korzystanie z instancji odpowiedniej wielkości – 48 proc.

Jednak np. w przypadku eliminacji nieaktywnych pamięci masowych automatyzację stosuje 37 proc. pytanych, a na działaniach wykonywanych ręcznie polega 46 proc.

Dane pochodzą z raportu „Flexera 2021 State of The Cloud Report”. Badanie przeprowadzono w IV kw. 2020 r. z udziałem 750 specjalistów z całego świata, z firm różnych branż.