40 proc. obecnych dzisiaj na rynku pracy zawodów w ciągu najbliższych 25 lat zostanie zastąpiona przez maszyny. Najbardziej pożądanymi kompetencjami będą umiejętności programistyczne i te związane z przetwarzaniem danych. 70 proc. Polaków nie planuje jednak zmiany swojego zawodu a tylko co dziesiąty śledzi sytuację na rynku pracy. To wyniki najnowszego raportu „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy” zrealizowanego przez Gumtree.pl w ramach czwartej edycji programu „Start do Kariery”.

W Polsce zagrożonych automatyzacją jest średnio 40 proc. miejsc pracy. Najbardziej narażone na znikniecie są zawody, które wymagają niskich lub średnich kwalifikacji związanych z rutynowym i powtarzalnym wykonywaniem poszczególnych czynności, m.in. proste prace biurowe ale również zajęcia z zakresu logistyki i transportu. Automatyzacji i cyfryzacji ulegnie też spora grupa zawodów związanych z przetwarzaniem i obróbką danych, przede wszystkim finansowych.

Większość Polaków zauważa zmiany, które zachodzą na rynku pracy w związku z automatyzacją i cyfryzacją. Nie spodziewają się jednak ich radykalnych konsekwencji w odniesieniu do własnego zawodu. 64 proc. pracujących Polaków zgadza się stwierdzeniem, że w ciągu trzydziestu lat maszyny/roboty będą wykonywały większość zadań, które obecnie wykonują ludzie. Jednocześnie prawie połowa pracujących Polaków (48 proc.) uważa, że w perspektywie dziesięciu lat nadal będzie pracować w tym samym zawodzie i wykonywać zadania podobne do tych, które wykonuje obecnie.

Polacy, szczególnie młodzi, mają jednak świadomość, że dalszy rozwój uzależniony jest od poszerzania kompetencji cyfrowych. 83 proc. badanych uważa, że nowe technologie są kluczem do powodzenia na rynku pracy. W grupie tej 88 proc. stanowią osoby w wieku 15-24 lata. Ponad 1/3 pracujących Polaków (36 proc.) dopuszcza możliwość, że w przyszłości ich praca będzie związana z nowymi technologiami. Najbardziej świadomi konieczności podnoszenia kompetencji cyfrowych i nauki obsługi nowych programów są studenci, a najmniej rolnicy – wynika z raportu Gumtree.pl.

Eksperci uznają, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest podnoszenie kompetencji cyfrowych i nabywanie nowych umiejętności związanych z cyfryzacją i automatyzacją. Dalszy rozwój Big Data, aplikacji mobilnych i Internetu Rzeczy będzie wymagał stałego dopływu specjalistów IT. W tych nowych sektorach gospodarki cyfrowej, zdaniem autorów raportu, będzie rosło zapotrzebowanie szczególnie na:
•· analityków
•· osoby umiejące przetwarzać dane (data miners)
•· deweloperów oprogramowania i aplikacji
•· specjalistów od sztucznej inteligencji
•· projektantów nowych inteligentnych maszyn i robotów
•· specjalistów od marketingu cyfrowego i e-commerce.                         

Będą też potrzebni tzw. e-liderzy, czyli osoby które będą potrafiły łączyć kompetencje cyfrowe, biznesowe i zarządcze. Zmienia się również forma zatrudnienia – coraz więcej osób decyduje się na bycie freelancerem.