Zgodnie z wynikami badania wartość sprzedaży cross-channel w Europie osiągnie w 2020 r. poziom 704 mld euro wobec 457 mld euro w 2015 r. Transakcje cross-channel to takie, które konsumenci inicjują za pośrednictwem internetu, ale finalizują je offline, np. zamówienia z odbiorem osobistym. Według Forrestera połączenie kanału cross-channel z handlem internetowym może wygenerować jeszcze większe wzrosty dla sprzedawców i przełożyć się na wzrost wartości transakcji nawet do 947 mld euro. Zmiany te najbardziej odczuwalne będą w północnej części Europy, a przejście z tradycyjnego modelu sprzedażowego do kanału online do 2020 r. w największym stopniu nastąpi w Wielkiej Brytanii. Z raportu wynika, że 21 proc. dorosłych Europejczyków regularnie przegląda i poszukuje produktów w Internecie. Z kolei sporadyczne korzystanie z oferty e-sklepów deklaruje 26 proc. z nich.

– Założenie, zgodnie z którym do 2020 roku 53 proc. całkowitej sprzedaży w Europie będzie generował kanał elektroniczny oznacza, że firmy mają już tylko 5 lat na zdobycie pozycji na rynku e-commerce. To kluczowy moment, w którym wszystkie zainteresowane nim podmioty powinny skupić się na wdrażaniu innowacji i wykorzystaniu efektu pierwszeństwa ugruntowującego ich siłę w branży – radzi Rafał Brzoska, prezes Integer.pl.