ZUS uruchomił nowe postępowanie na rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego, czyli kluczowego systemu zakładu. To największy przetarg IT w kraju. Wartość zamówienia ZUS szacuje na 493,3 mln zł netto, czyli 607 mln zł brutto.

Przetarg ruszył w październiku 2020 r. Oferty otwarto w minionym tygodniu. Proponowaną cenę wykonawcy określa stawka za tzw. punkt funkcyjny (CFP). Oferty złożyli: Asseco Poland (7520 zł za 1 CFP) i Comarch (8345 zł za 1 CFP) – według PAP.

Cena jest jedynym kryterium wyboru.

Modyfikacje, wdrożenia, serwis…

Z wybraną firmą lub firmami zostaną zawarte umowy ramowe, określające zasady świadczenia usług związanych z rozwojem KSI. ZUS dopuszcza podpisanie umowy ramowej nawet z trzema podmiotami. Następnie będą zawierane kontrakty wykonawcze.

Zwycięska firma zajmie się m.in. modyfikacjami KSI wraz z wdrożeniami, usługami serwisowymi, konsultingiem i szkoleniami. Musi udzielić 12-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace. Prawa autorskie do wykonanych działań, a także kody źródłowe zostaną przekazane ZUS.

Kontrakt zostanie podpisany na 4 lata.

W tym roku ZUS podbił stawkę

Poprzednio postępowanie na modyfikację i rozbudowę KSI ZUS sfinalizowano w 2018 r. Wartość tamtego zamówienia oszacowano na 281,7 mln zł netto (346,5 mln zł brutto). Oferty również złożyli Asseco i Comarch. W lipcu 2018 r. ZUS zawarł z nimi 4-letnie umowy ramowe.

Zmienne losy innego kontraktu

Asseco i Comarch od lat rywalizują o największe zamówienia w ZUS. Warto przypomnieć, że w marcu 2018 r, ZUS zawarł z Comarchem 4-letni kontrakt na usługi wsparcia, eksploatacji i utrzymania KSI, warty 242 mln zł. Była to duża obniżka wobec poprzednich umów – przykładowo wcześniejsza podpisana na 4 lata z Asseco Poland (w 2013 r.) opiewała na 595 mln zł.

Nie obeszło się jednak bez turbulencji. ZUS po roku częściowo wypowiedział umowę i zażądał zapłaty 24 mln zł kary. Ostatecznie po trwających kilka miesięcy negocjacjach strony doszły do porozumienia.

Ostatnio ZUS i Comarch zawarły aneks do tego kontraktu, poszerzający zakres zadań krakowskiej firmy o zamówienia warte maksymalnie 88,2 mln zł brutto.