Comarch zawarł aneks do megakontraktu z 2018 r., obejmującego usługi wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.

Najpierw Asseco, wkrótce Comarch

Państwowy ubezpieczyciel postanowił powierzyć Comarchowi od 1 maja 2021 r. usługi wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS, którymi zajmuje się obecnie Asseco Poland. Stanie się to na czas nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż do dnia 1 października 2022 r. – informuje spółka.

Ponadto aneks przewiduje powierzenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS Comarchowi od 1 stycznia 2022 r. do 1 października 2022 r.

Wartość nowego zamówienia wynosi w sumie nie więcej niż 71,73 mln zł netto (88,23 mln zł brutto).

Tym samym łączna wysokość wynagrodzenia dla konsorcjum Comarchu w ramach megakontraktu nie przekroczy 178,61 mln zł netto (219,69 mln zł brutto).

Porozumienie po przejściach

Krakowski integrator dogadał się z ZUS-em po przejściach w ub.r., gdy ubezpieczyciel częściowo wypowiedział megakontrakt wart w chwili podpisania 242 mln zł. To jedna z największych umów w zamówieniach publicznych ostatnich lat (zawarta na 4 lata).

ZUS zarzucił Comarchowi nieprzygotowanie do świadczenia niektórych usług i naliczył ponad 24 mln zł kary. Comarch uznał żądanie za bezzasadne. Po kilku miesiącach negocjacji zażegnano konflikt. Spółka i ZUS zrzekły się wzajemnych roszczeń i w umowie zawartej w listopadzie 2019 r. uzgodniły dalszą współpracę.