Comarch i ZUS pogodziły się w sprawie sporu wokół umowy na świadczenie usług utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS. W lutym br. ZUS wypowiedział częściowo kontrakt warty 242 mln zł, jako powód podając nieprzygotowanie Comarchu do świadczenia niektórych usług. Naliczył 24,2 mln zł kary. Krakowski integrator uznał decyzję ZUS i karę za niezasadną. Zakład odroczył żądanie zapłaty, strony zasiadły do negocjacji. Zakończenie sporu i warunki ugody uzgodniono w sierpniu br.

Efektem jest ugoda zawarta w ramach postępowania pojednawczego przed sądem. Ustalono, że ZUS wycofa żądanie zapłaty 24,2 mln zł kary z gwarancji bankowej. Potwierdzono częściowe wypowiedzenie umowy w lutym br. Strony zrzekły się wzajemnych roszczeń w tym zakresie. Nie wyklucza to natomiast roszczeń krakowskiej spółki o zapłatę wynagrodzenia za realizację usług w ramach części umowy, co do której ZUS nie miał zastrzeżeń.

Również w sierpniu br. zawarto aneks do umowy na utrzymanie KSI, regulujący kwestie współpracy Comarchu, ZUS i Asseco w utrzymaniu systemu.

Comarch w br. uzyskał kontrakt na migrację domeny świadczeniowej KSI ZUS do architektury x86 z mainframe'ów IBM. Maksymalne wynagrodzenie spółki wyniesie 38,1 mln zł.