Gartner prognozuje, że światowe przychody z usług chmury publicznej wzrosną o 17 proc. w 2020 r., 266,4 mld dol.

„Obecnie adopcja chmury jest głównym nurtem” – twierdzi Sid Nag, wiceprezes ds. badań w Gartnerze. „Oczekiwania dotyczące wyników związanych z inwestycjami w chmurze są zatem również wyższe".

Przekonuje, że przyjęcie rozwiązań nowej generacji jest prawie zawsze rozwiązaniem „ulepszonym w chmurze”, co oznacza, że ??bazują one na platformie chmurowej.

Zgodnie z prognozą oprogramowanie jako usługa (SaaS) pozostanie największym segmentem rynku, który ma wzrosnąć do 116 mld dol. w przyszłym roku.

Drugim co do wielkości segmentem jest IaaS, która w 2020 r. osiągnie 50 mld dol. Przewiduje się, że IaaS będzie rosnąć o 24 proc. co do roku, co jest najwyższym tempem wzrostu na rynku chmury publicznej. Inwestycje zwiększają się ze względu na wymagania co do aplikacji i mocy obliczeniowej, które potrzebują infrastruktury, jakiej tradycyjne centra danych nie są w stanie zapewnić – twierdzą analitycy.

Według Gartnera różne formy przetwarzania w chmurze należą do trzech głównych obszarów, w których większość dyrektorów IT zwiększy inwestycje w 2020 r. W miarę jak firmy coraz bardziej polegają na cloud computingu, zespoły IT starają się przejąć aplikacje w chmurze i przenieść istniejące zasoby. „Budowanie, wdrażanie i dojrzewanie strategii chmurowych będzie nadal priorytetem w nadchodzących latach” – utrzymuje Nag.

Do 2022 r. nawet 60 proc. firm i jednostek publicznych ma korzystać z usług zarządzanych w chmurze przez zewnętrznego dostawcę – to 2 razy więcej niż w 2018 r.