Ok. 70-80 proc. informacji zgromadzonych przez firmy pochodzi z nieustrukturyzowanych danych. – według Iron Mountain. Czyli większość to tzw. dark data, wytwarzane w standardowej działalności organizacji i przechowywane, jednak niewykorzystywane do żadnych konkretnych celów. Zdaniem firmy stwarzają one dużą, niezagospodarowaną przestrzeń do optymalizacji biznesu. Jak zauważono, aby organizacja osiągnęła korzyści z cyfryzacji, nie jest konieczne najpierw wdrażanie innowacji. Największy potencjał jest ukryty w ok. 80 proc. nieuporządkowanych i niewykorzystanych danych. Szczególnie dotyczy to zdaniem Iron Mountain branży energetycznej, która generuje duże wolumeny danych specjalistycznych.

W całej gospodarce analitykę wielkich zbiorów danych wdrożyło jedynie 18 proc. badanych firm – według „Monitora Transformacji Cyfrowej 2023” KPMG. Najwięcej w sektorze technologii informacyjnych, mediów i komunikacji (35 proc.). Najmniej w motoryzacji (0 proc. respondentów).

W sektorze energetyki, wydobycia, usług komunalnych analitykę wielkich zbiorów danych wdrożyło 14 proc. Hurtownie danych posiada 5 proc. (wg raportu KPMG).

W opublikowanej w raporcie KPMG „Matrycy wdrożeń technologii w przedsiębiorstwach działających w Polsce” Big data i hurtownie danych znalazły się wśród niedocenianych technologii. Możliwe natomiast, że słabe wyniki wykorzystania AI (15 proc. firm) i big data w polskim biznesie poprawi popularność ChataGPT.