Rynek używanego, legalnego oprogramowania rośnie o ok. 20 proc. rocznie – szacuje działająca w tej branży czeska firma Forscope. Jak twierdzi, coraz więcej podmiotów otwiera się na zakup używanego software’u w postaci licencji wieczystych wykorzystywanych wcześniej przez inne organizacje i dotyczy to także polskiego rynku.

Sprzedają, bo idą chmury

Licencje wieczyste natomiast zbywają organizacje, które ich nie potrzebują lub nie używają, np. w efekcie przejścia na model chmurowy.

Jak podaje Forscope, w 2022 r. osiągnął ok. 4 mln euro przychodów w 10 krajach (w tym w Polsce). W 2023 r. planuje przychód na poziomie 5,5 mln euro, co oznacza wzrost o ponad 30 proc. rok do roku. Ok. 15 procent tego przychodu będzie pochodzić z rynku polskiego – szacuje firma (po aktualnym kursie EUR/PLN byłoby to ok. 3,8 mln zł), która obok sprzedaży oprogramowania z drugiej ręki skupuje wieczyste licencje.

Uwaga na przepisy

Odsprzedaż używanego oprogramowania jest legalna wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2009 r. i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2012 r. i zgodnie z kolejnymi orzeczeniami i wyrokami.

Może to nastąpić wyłącznie pod określonymi prawnie warunkami i przy jednoczesnym prawidłowym udokumentowaniu pochodzenia, m.in. poprzez wykazanie, że licencja została udzielona bezterminowo w zamian za jednorazową opłatę, producent oprogramowania udostępnił je do pobrania, egzemplarz został sprzedany nabywcy przez producenta lub za jego zgodą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także, że poprzedni właściciel odinstalował i dezaktywował posiadane przez niego oprogramowanie.