ComArch Internet Ventures, spółka należąca do ComArchu do końca czewrca tego roku ma pozyskać inwestora finansowego, a za 2-3 lata jej akcje mają zostać wprowadzone na giełdę – zapowiedział prezes ComArchu Janusz Filipiak. Inwestorem jest międzynarodowa instytucja finansowa, która przez nową emisję akcji spółki obejmie mniejszościowy pakiet akcji na poziomie 20-30 proc. Internet Ventures, dostawca usługi Casper, wyceniana jest na ok. 15 mln dol.