Elastyczny czas pracy, szkolenia i zajęcia sportowe należą do najczęściej oferowanych przez firmy benefitów dla pracownicy branży IT. Na więcej świadczeń mogą liczyć zatrudnieni na umowę o pracę, wiele zależy także od stanowiska – według Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016.

Z elastycznego czasu pracy korzysta 83 proc. pracowników, przede wszystkim dyrektorzy i liderzy zespołów – po 71 proc. oraz 49 proc. kierowników i 69 proc. specjalistów. Zatrudnienie w formie telepracy obejmuje głównie liderów zespołów (42 proc.), a najmniej dyrektorów (17 proc.). 

Benefitem często oferowanym specjalistom IT przez pracodawców są także szkolenia zawodowe. Dotyczą 87 proc. ankietowanych pracowników. Następne pod względem popularności okazały się zajęcia sportowo – rekreacyjne (81 proc.) oraz dodatkowa opieka medyczna i służbowy laptop (po 72 proc.). 

Natomiast najrzadziej pracodawcy proponują fachowcom IT programy emerytalne, samochód służbowy i ryczałt na paliwo. Dostęp do tych świadczeń miało około 1 proc. pytanych. 

Benefity dla specjalistów IT zależą w dużej mierze od rodzaju umowy z pracodawcą. 

Najwięcej ekstra świadczeń otrzymują zatrudnieni na umowę o pracę. Np. 95 proc. z nich ma dostęp do dodatkowej opieki medycznej. Spośród pracowników na kontrakcie 79 proc. może korzystać z tego benefitu, a w przypadku umowy zlecenie i umowy o dzieło jest to odpowiednio 65 proc. i 46 proc. 

Duże różnice można zaobserwować w przypadku oferowania pracownikom polisy na życie. Otrzymuje ją większość specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę (61 proc.), ale znacznie mniej pracujących na kontrakcie (21 proc.), umowie o dzieło (9 proc.) i umowie zlecenie (4 proc.). 

W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT stwierdzono także duże różnice w dostępie do benefitów dla poszczególnych stanowisk. Przykładem są szkolenia językowe i dopłaty do nauki, oferowane doświadczonym programistom różnych specjalizacji zatrudnionych na umowę o pracę. Mogą na nie liczyć najczęściej programiści PHP – 96 proc. z nich ma dostęp do szkoleń językowych, a 73 proc. – z dopłat do nauki. Dla porównania ze szkoleń językowych może korzystać 76 proc. programistów C/C++/C#, 63 proc. programistów Java i 51 proc. programistów baz danych.