Komisja Nadzoru Finansowego uruchomiła program Innovation Hub. Jest on skierowany do dwóch rodzajów podmiotów. Pierwszy to firmy, które planują wejście z produktami lub usługami IT na rynek finansowy objęty nadzorem KNF, a druga – potencjalni klienci, czyli podmioty wdrażające produkty finansowe IT.

Firmy objęte programem mogą liczyć na pomoc w kwestiach prawnych i innych regulacji, które dotyczą oferowanych rozwiązań oraz konkretnych klientów. KNF udzieli także informacji o zasadach działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności oraz o dokumentach i wytycznych dostępnych na stronie KNF.

Warunkiem wsparcia jest innowacyjność oferowanych lub wdrażanych rozwiązań oraz realna potrzeba wsparcia prawnego (jeżeli produkt lub usługa nie wpisuje się jasno w aktualne przepisy).

W zależności od charakteru i złożoności problemu KNF udzieli odpowiedzi mailem, telefonicznie albo na spotkaniu w siedzibie nadzoru.

Program nie obejmuje pomocy w zakresie przygotowania wniosku licencyjnego. Przedsiębiorstwa zainteresowane uzyskaniem licencji otrzymają w ramach programu informacje o wymogach i właściwej komórce KNF, do której trzeba się zwrócić. Z drugiej strony firmy uczestniczące w programie nie mają obowiązku składania wniosku licencyjnego.

KNF określa wsparcie mianem "piaskownicy regulacyjnej". Jej idea polega na możliwości testowania rozwiązań, nawet gdy nie spełniły jeszcze wszystkich wymagań formalnych.