Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną (e-Dowody) zastąpią dotychczas używane dokumenty. Projekt obejmie wymianę ponad 31 mln sztuk dowodów z okresem ważności do końca 2028 roku.

e-Dowód ma w sposób jednoznaczny potwierdzać tożsamość obywatela. Będzie służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów w cyfrowym środowisku. Będzie też posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) oraz pozwalał potwierdzać obecność w placówkach służby zdrowia.

Dla spopularyzowania wykorzystania e-Dowodu zakładana jest możliwość użycia go w terminalach POS  i na telefonach z interfejsem NFC, a docelowo również w bankomatach i urzędomatach.

Założenia projektu wprowadzenia e-Dowodu zostały przedstawione w dokumencie „Koncepcja e-Dowodu – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów”. Został on opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Zdrowia.

Jednocześnie planowane jest wyposażenie wszystkich lekarzy i lekarzy stomatologów w Kartę Specjalisty Medycznego. Będzie ona służyła głównie do składania elektronicznego podpisu pod dokumentacją medyczną oraz do identyfikacji i uwierzytelniania jej posiadacza w systemach teleinformatycznych. E-Dowód i Karta Specjalisty Medycznego będą realizowane jako niezależne projekty.