Na początku kwietnia doszło do kolejnego ataku na infrastrukturę telekomunikacyjną w kraju. Celowo zniszczono maszt telefonii komórkowej sieci Play między Gołubiem a Sikorzynem (woj. pomorskie). Ponad 60-metrowa konstrukcja zawaliła się. Według policji poluzowano śruby. Straty szacuje się na ok. 440 tys. zł.

Do fali agresji przeciwko masztom telekomów doszło po wybuchu pandemii. Ludzie podburzeni internetowymi wpisami o szkodliwości 5G podpalali maszty w Polsce i Europie. Brak zdecydowanej reakcji doprowadzi do tragedii – alarmowała wówczas Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Jak się okazuje, za fake newsami o 5G nie raz stały te same grupy, które krytykują szczepionki, a ostatnio suflują rosyjską narrację o wojnie na Ukrainie.

PIIT: kary muszą być dotkliwe

W związku z atakiem na maszt na Pomorzu Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji apeluje do rządu i organów ścigania „o zdecydowane działania w związku z kryminalną działalnością zakłócającą funkcjonowanie technologii, od której zależy życie i zdrowie obywateli, a także funkcjonowanie Państwa”.

Organizacja branżowa domaga się również zaostrzenia kar za takie czyny, poprzez podniesienie dolnej granicy z 6 do 12 miesięcy pozbawienia wolności (art. 254a kk). Obecnie z takie przestępstwo jak zniszczenie wspomnianego masztu grozi do 8 lat odsiadki.

PIIT apeluje również do właścicieli platform społecznościowych i mediów o wsparcie w zakresie edukacji i podjęcie stanowczych kroków przeciwko stronom internetowym oraz autorom szerzącym dezinformację.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zachęca do czerpania wiedzy ze sprawdzonych źródeł oraz weryfikowania udostępnianych treści, zarówno przez użytkowników, jak i właścicieli popularnych platform.

W związku z fake newsami na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko, PIIT przygotował 10 kluczowych faktów, wskazujących na to, że wszystkie stacje bazowe powstające w kraju są bezpieczne.