Przestępcy niszczą maszty telekomunikacyjne i szerzą dezinformację. Brak zdecydowanej reakcji doprowadzi do tragedii – alarmuje Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

„Mamy do czynienia z przestępstwami polegającymi na niszczeniu urządzeń telekomunikacyjnych, które zapewniają łączność milionom Polaków." – informuje organizacja. "Sprawcy tych przestępstw nie mogą zostać bezkarni, a wszystkie strony odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz rozwój gospodarczy kraju powinny wzmocnić swoje wysiłki, aby przerwać łańcuch agresji i działań niezgodnych z prawem. Pozostanie biernym to przyzwolenie na stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, np. gdy nie będzie można wezwać służb ratowniczych." – podkreśla.

Izba przypomina o atakach na maszty telekomunikacyjne – w ub.r. doszło do próby zniszczenia obiektu w Krakowie, a w ostatnich dniach do podpaleń stacji bazowych w Łodzi.

Ataki na instalacje sieci komórkowych stały się już plagą na zachodzie Europy. W Wielkiej Brytanii zniszczono dotąd ok. 90 masztów 5G. Do podobnych aktów destrukcji doszło też m.in. w Belgii, Holandii, we Włoszech.

PIIT apeluje do rządu, samorządów i organów ścigania o zdecydowane kroki.

„Bez infrastruktury sieci bezprzewodowych i jej stałej rozbudowy, niemożliwe jest skuteczne działanie systemów ratunkowych. Znacznie utrudniony będzie również rozwój polskiej gospodarki oraz funkcjonowanie niemal każdej dziedziny naszego życia zawodowego i prywatnego, w trakcie i po epidemii.” – stwierdza PIIT.

 

Fake newsy w mediach społecznościowych

PIIT wzywa również właścicieli portali społecznościowych, by położyli tamę dezinformacji na temat wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie i rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2 przez sieci bezprzewodowe, w tym 5G.

„Narastająca fala nieprawdziwych informacji, wymaga reakcji administracji państwowej oraz platform mediów społecznościowych (w szczególności YouTube, Facebook, Twitter). Negatywne przekazy grup wykorzystujących strach przed epidemią COVID-19 i jej rzekomy związek z infrastrukturą telekomunikacyjną docierają do społeczeństwa mocniej niż kiedykolwiek. Jednocześnie, podżegacze wprost nawołujący w mediach społecznościowych do przestępstw pozostają całkowicie bezkarni” – twierdzi organizacja. Deklaruje pomoc we wskazaniu niebezpiecznych profili i treści w mediach społecznościowych.

„Te zdarzenia, wskazują, że ludzie zaangażowani w te przestępstwa, nie cofną się przed kolejnymi działaniami. To może oznaczać, że dojdzie w końcu do tragedii, w której zginie człowiek” – ostrzega PIIT.

Jak wskazuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, w czasie epidemii nasiliły się również ataki informacyjne i propagandowe ze strony Federacji Rosyjskiej, będące inspiracją do działań przeciwników nowej generacji sieci komórkowej.

Organizacja branżowa apeluje nie tylko o ściganie sprawców i inicjatorów przestępstw, lecz także o akcję informacyjną i edukacyjną.  
 
Zapewnia, że żadne rzetelne badania naukowe nie wskazują na powiązania pola elektromagnetycznego, emitowanego przez systemy telefonii komórkowej, z powstawaniem nowotworów i innych chorób.