W dniu 1 kwietnia 2019 r. decyzją zarządu Alstor Sp.j. przekazała część swojego biznesu powołanej pod koniec ubiegłego roku spółce z o.o. Alstor SDS.

Po zmianach Alstor Sp.j. zajmuje się dystrybucją w 3 obszarach: rozwiązań medycznych, produktów konsumenckich i rozwiązań obrazowania. Te ostatnie są przeznaczone głównie do zastosowań specjalistycznych: w fotografii, grafice, medycynie, monitoringu i in.Wymienione linie produktów łącznie stanowią ponad 70 proc. dotychczasowego obrotu Alstora.

Alstor SDS będzie oferować rozwiązania do przetwarzania dokumentów (DMS) oraz do infrastruktury IT, centrów danych i sieci informatycznych.

– Przekazanie części naszego biznesu usprawni naszą pracę, jednocześnie nie spowoduje spadku obrotów. Według planów, a dotychczasowy poziom realizacji wskazuje na to, że są to plany realne, obrót za rok 2019 przekroczy wynik, który uzyskaliśmy w roku ubiegłym – zapewnia Adam Zwierzynski, CEO Alstora.

Właścicielami spółki Alstor Sp.j. pozostają Adam Zwierzynski i Jan Siwek. Dotychczasowi udziałowcy, Tomasz Szukała i Jarosław Kupiec, założyli spółkę Alstor SDS, która przejmie część zobowiązań w ramach kontynuacji działalności w zakresie rozwiązań dla przedsiębiorstw.

Wyodrębnienie Alstor SDS ma podnieść jakość współpracy pomiędzy partnerami handlowymi i pracownikami obu spółek, ułatwić przepływ informacji i podnieść poziom oferowanych usług.

Jak wyjaśnia Adam Zwierzynski, podział jest konsekwencją zmian, które nastąpiły w efekcie dywersyfikacji oferty i utworzenia departamentów obsługujących klientów z różnych rynków. Nowa struktura ma zapewnić odpowiednie wsparcie zarówno partnerom, jak i dostawcom.

– Przy dużej ilości i różnorodności oferowanych przez Alstor rozwiązań sprostanie oczekiwaniom klientów i partnerów handlowych stało się trudne. Decyzja o podziale zobowiązań z pewnością poprawi funkcjonowanie i efektywność obu firm. – mówi Adam Zwierzynski.