W ramach kontraktu Jefferies International przeanalizuje opcje rozwoju i ekspansji ABC Daty. Gdyby analiza uzasadniała pozyskanie inwestora strategicznego, doradca zajmie się tym. Inwestycja może nastąpić w drodze przejęcia znacznego pakietu akcji. Umowa ABC Daty z Jefferies International obowiązuje do 30 września 2014 r.

„W ocenie akcjonariuszy pozyskanie nowego inwestora może umożliwić spółce: dostęp do know-how, systemów, technologii, nowych rynków, a także do nowych dostawców oraz powstanie nowych synergii.” – poinformowała ABC Data.

W razie realizacji określonych warunków transakcji wynagrodzenie dla doradcy finansowego pokryje MCI Management – największy udziałowiec ABC Daty. Bezpośrednio lub pośrednio MCI kontroluje ponad 62 proc. akcji spółki.