Aż 90 proc. dyrektorów finansowych prognozuje wyższe budżety na sztuczną inteligencję w 2024 r. Żaden nie zamierza ich redukować – według badania Gartnera.

W tym 71 proc. CFO planuje zwiększyć wydatki na AI o 10 proc. lub więcej w porównaniu z ub.r. W przypadku generatywnej AI jest to 58 proc.

Szefowie muszą mieć pojęcie, dokąd zmierzają razem z AI

W miarę jak organizacje podążają dalej ścieżką sztucznej inteligencji, kadra kierownicza musi uzgodnić ostateczne cele wykorzystania tej technologii” – radzi Alexander Bant, szef działu badań w dziale finansowym Gartnera. Jego zdaniem wraz z rosnącymi budżetami konieczna jest dyskusja w kierownictwie organizacji na temat ambicji w zakresie sztucznej inteligencji.

Planowane zmiany w budżetach AI w 2024 roku

Źródło: Gartner

„Wraz ze wzrostem wydatków na AI dyrektorzy finansowi mają do odegrania wyjątkową rolę zarówno w określeniu, w jaki sposób wpłynie to na strukturę działu finansowego, jak i – biorąc pod uwagę ich całościowe zrozumienie podstawowych czynników wartości biznesowej, które ta technologia może narazić na ryzyko – w ustanowieniu odpowiedniego zarządzania w całym przedsiębiorstwie, równoważąc możliwości i nadzór” – dodał Bant.

Co to jest wizja AI w firmie

Aby zapewnić rozsądne wydawanie środków na sztuczną inteligencję, CFO powinni współpracować z kadrą kierowniczą w celu ustalenia wizji organizacji dotyczącej tej technologii.

Opracowanie wizji AI oznacza ustalenie, czy firma będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję do ulepszania istniejących modeli biznesowych lub operacyjnych, czy też chce stworzyć całkowicie nowe, jak również podjęcie decyzji, czy sztuczna inteligencja będzie narzędziem operacyjnym wewnętrznym czy też będą musieli korzystać z niej klienci zewnętrzni.


W grudniu 2023 r. Gartner przeprowadził ankietę wśród 302 dyrektorów finansowych.