Przedsiębiorcy pytani o powody zamówienia ERP najczęściej podawali konieczność zastąpienia starego rozwiązania nowym lub lepszym systemem (18 proc.) i potrzebę dalszego rozwoju firmy (15 proc.). Wśród ważniejszych czynników wskazywano także: zapewnienie lepszej obsługi klientów, wyższej wydajności oraz spełnienie wymagań stawianych przez regulatora.

Według Panorama Consulting w większości firm – 60 proc. – koszty wdrożenia ERP zwracają się po 3-4 latach. U jednej piątej – w ciągu 2 lat. Wśród najczęściej wymienianych korzyści z wdrożenia ERP są: dostępność informacji, lepsze interakcje zarówno pomiędzy pracownikami, jak i procesami, wyższa wydajność przedsiębiorstwa oraz większa wiarygodność danych.

Średni czas wdrożenia systemu wspierającego zarządzanie w branży produkcyjnej (od analizy przedwdrożeniowej do testów i nadzoru nad uruchomionym oprogramowaniem) wyniósł 18 miesięcy i był o 30 proc. krótszy w porównaniu do innych branż, gdzie średni czas wdrożenia ERP przekracza 2 lata. To ciekawe, bo wymagania firm produkcyjnych są znacznie wyższe. Według analityków liczba aplikacji ERP dostosowywanych do specyfiki firmy jest w branży produkcyjnej ponad dwukrotnie wyższa niż w pozostałych sektorach – 26 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych modyfikuje przynajmniej 50 proc. kodu źródłowego aplikacji. Dla porównania, w innych branżach 11 proc. firm dopasowuje systemy w takim samym stopniu.
 
Według Panorama Consulting, tak duży poziom kastomizacji wynika z dużej specjalizacji firm produkcyjnych oraz faktu, że większość dostawców systemów ERP nie jest w stanie specjalizować się w tworzeniu dedykowanych rozwiązań dla różnych branż. Na poziom kastomizacji istotny wpływ ma zarówno wybór systemu (na rynku są rozwiązania lepiej lub gorzej dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych), możliwości dostosowania bez udziału zespołu programistycznego, a także kompetencje.

– Prawidłowo wykonana analiza i zidentyfikowane problemy, przy dużym doświadczeniu konsultantów, rozbudowanej funkcjonalności systemu pozwalają uniknąć jego kosztownych modyfikacji. Zmiana 50 proc. kodu źródłowego oznacza przebudowę całego systemu i nie jest to kierunek w  którym należy podążać – komentuje Ireneusz Krak, odpowiadający za rozwój oprogramowania Impuls EVO w BPSC.
 
Analitycy Panorama Consulting zwracają uwagę na trzy scenariusze, których efektem może być kastomizacja ERP: pierwszy to zmiana procesów biznesowych, tak, by wykorzystać możliwości systemu, drugi to dostosowanie funkcjonalności ERP do procesów biznesowych, trzeci to zmiana procesów biznesowych niezależnie od wdrożenia ERP a następnie konfiguracja oprogramowania – Od tego, który scenariusz przedsiębiorstwo wybierze, zależy w dużej mierze czas realizacji projektu, jego koszt a także efekt wdrożenia – zauważa Maryla Pawlik z BPSC.