Eksperci Billennium przygotowali listę 5 trendów technologicznych, które ich zdaniem będą najbardziej widoczne w tym roku w organizacjach w Polsce.

  1. Cyfrowa transformacja w oparciu o strategię

Wiele firm w kraju wprowadza rozwiązania IT zaspokajając jedynie bieżące potrzeby, a nie patrząc na strategię. Np. według PwC tylko 13 proc. badanych organizacji w Polsce osiągnęło wysoką dojrzałość chmurową.

„Istotą transformacji technologicznej jest nie tylko przeniesienie procesów biznesowych do świata cyfrowego czy wdrożenie aplikacji i systemów. To zmiana sposobu myślenia, sposobu docierania do klientów, budowania z nimi interakcji i trwałych relacji. Chmura to pierwszy i najważniejszy krok, który otwiera  wiele możliwości w budowaniu konkurencyjności” – twierdzi Tomasz Stanisławski, Cloud Solutions Architect w Billennium.

2. Coraz większa waga ESG

Zaangażowanie organizacji w ESG jest coraz ważniejszym kryterium decyzyjnym dla klientów, partnerów biznesowych i inwestorów. Według badania GPW 80 proc. analityków, doradców i zarządzających funduszami ocenia spółki posiadające strategię ESG jako mniej ryzykowne, a 40 proc. uważa, że mogą one uzyskać lepsze wyniki finansowe.

W kontekście IT oznacza to konieczność wprowadzenia rozwiązań i modeli pracy wspierających ESG, np. systemów do mierzenia i raportowania śladu węglowego organizacji czy takich, który służą do optymalizacji procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw oraz ograniczających zużycie energii i zasobów. Nawet proces wytwarzania oprogramowania to obszar, w którym organizacja może uwzględnić w swojej polityce ESG, np. re-using kodu, zwiększenie wydajności aplikacji, kontrola kodu z użyciem AI czy poprawa UX.  

3. Low-code i no-code

Deficyt specjalistów i duża dynamika zmian w biznesie sprawiają, że firmy szukają alternatyw, aby zrealizować swoje potrzeby w obszarze IT. Odpowiedzią są platformy no-code
i low-code. Dzięki nim można szybko i przy ograniczonych zasobach budować aplikacje i systemy dla klientów czy wykorzystywane wewnętrznie.

„Już teraz dostępne na rynku platformy są na tyle doskonałe, że budowane rozwiązania można
z powodzeniem wykorzystywać w nowoczesnym środowisku biznesowym, zastępując stare systemy nowymi. Zaletą low-code i no-code jest przede wszystkim bardzo szybka adopcja” –
twierdzi Paweł Dadej, Business Delivery Director w Billennium.

4. Sztuczna inteligencja

Według raportu Global Artificial Intelligence Market 2023-2027 rynek AI w 2023 r. urośnie o 20,5 proc. r/r. Najbardziej rozwojowe obszary to modele językowe, takie jak ChatGPT, zautomatyzowane systemy decyzyjne, rozwiązania analityczne wspierające wyciąganie wniosków, tworzenie predykcji i znajdowanie korelacji z danych i systemy cyberbezpieczeństwa. W niedalekiej przyszłości można spodziewać się szerokiego zastosowania AI w procesie wytwarzania oprogramowania, np. przy sprawdzaniu jakości kodu, tworzeniu scenariuszy testowychi  nawet budowaniu całych aplikacji, tylko na podstawie wytycznych przekazanych przez użytkownika biznesowego w formie głosowej.

5. Industry clouds

Jest to ekosystem chmury obliczeniowej przeznaczonej dla konkretnej branży, np. finansowej
i ubezpieczeniowej, sektora farmaceutycznego, logistyki, przemysłu oraz wielu innych.

Zaletą industry clouds jest zgodność z wymaganiami związanymi z konkretnym sektorem w danym regionie geograficznym, czyli dostosowania do prawa i regulacji, z systemami bezpieczeństwa, funkcjami i usługami natywnymi, związanymi z profilem danej działalności, i procesami biznesowymi. Dzięki temu rozwiązanie chmurowe są łatwiejsze w adopcji, bo najważniejsze bariery wejścia są na starcie wyeliminowane.

„Industry clouds to doskonałe rozwiązanie dla organizacji działających w branżach mocno obwarowanych regulacjami prawnymi czy sektorach, gdzie digitalizacja jest na niższym poziomie. Implementacja Industry clouds jest też korzystna dla vendorów, bo rozwiązania są powtarzalne i efektywne pod względem kosztów. Te związane z zapewnieniem zgodności zostają praktycznie zredukowane do zera” – tłumaczy Tomasz Stanisławski.