Programiści, specjaliści ds. bezpieczeństwa, architekci chmury, sieci, administratorzy Linuxa, backupu, LAN, WAN, analitycy systemów i danych, fachowcy od rozwiązań Oracle’a i inni (w sumie blisko 50 specjalizacji) będą pracować dla resortu finansów.

Centrum Informatyki Resortu Finansów roztrzygnęło ogłoszone w końcu grudnia ub.r. postępowanie na body leasing. Oferty złożyło 11 podmiotów. Umowy ramowe na 2 lata zawarto z 10 wykonawcami.

Pula środków przeznaczona przez resort na realizację zadania wynosi 99 mln zł brutto.

Umowy ramowe zawarto z następującymi wykonawcami:
Sii
Sygnity
Britenet
Ingrifo IT
Billennium
Pentacomp Systemy Informatyczne
S&T Services
Konsorcjum Transition Technologies-Software i Transition Technologies-Systems
Eyzee
Euvic

W dziesiątce wybranych nie zmieściło się PKO Finat.

Wykaz złożonych ofert wraz z punktacją