Centrum e-Zdrowia zamierza skorzystać z usług zewnętrznych fachowców do rozwoju systemów ICT. W przetargu na body leasing przygotowało na realizację zamówienia w sumie ponad 5 mln zł brutto, w tym 3,27 mln zł na zamówienie podstawowe oraz 1,88 mln zł na opcję.

Jednostka odpowiedzialna za projekty IT w ochronie zdrowia oczekuje, że za te pieniądze wykonawca zapewni pracę specjalistów w łącznym wymiarze 14 208 roboczogodzin (1776 dni roboczych po 8 godz., co daje wg budżetu zamówienia średnią stawkę ok. 362 zł brutto za 1 godz.). W tym roboczogodziny gwarantowane wynoszą 9 024, a opcjonalne 5 184. Okres obowiązywania umowy wynosi maksymalnie 15 miesięcy.

Wymagani są fachowcy następujących specjalizacji: trzech programistów power platform, dwóch specjalistów power apps oraz jeden specjalista power platform. W każdym przypadku oczekiwane jest co najmniej 3-letnie doświadczenie.

Oferta niższa o 1 mln zł
Ofertę złożyło Sii, proponując pracę wymienionych fachowców za ponad 1 mln zł mniej, niż wynosi budżet zamówienia – w sumie za niecałe 4 mln zł brutto, w tym 2,53 mln zł za ponad 9 tys. gwarantowanych roboczogodzin oraz 1,45 mln zł za blisko 5,2 tys. godz. w opcji. W sumie przeciętna stawka za 1 godz. w ofercie wynosi ok. 280 zł brutto.

Wpłynęła także oferta Billennium, o wartości 2,92 mln zł brutto, z tym że stało się to tuż po wyznaczonym czasie składania ofert – wynika z informacji CeZ.

Kryteria wyboru wykonawcy to: cena (60), gotowość do realizacji zleceń w soboty (20) oraz w dni robocze w wymiarze większym niż 8 godzin (20).