Zarządca sanacyjny złożył spisy wierzytelności Komputronik SA i Komputronik Biznes, w związku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym obu spółek, które rozpoczęło się w marcu br.

Jak informuje Komputronik, według złożonego spisu kwota wierzytelności objętych układem, z wyłączeniem tych traktowanych jako warunkowe (art. 80 pk. 3 prawa restrukturyzacyjnego), wynosi 213,5 mln zł, natomiast kwota wierzytelności pozaukładowych: 64 mln zł.

W spisie wierzytelności Komputronik Biznes kwota wierzytelności objętych układem, również z wyłączeniem warunkowych, wynosi 49,9 mln zł. W tej spółce nie ma wierzytelności pozaukładowych.

W sumie według złożonych spisów kwoty wierzytelności układowych Komputronik SA i Komputronik Biznes wynoszą ponad 263 mln zł, a łącznie z pozaukładowymi – 327,5 mln zł.

Co dalej

Obwieszczenie w sprawie spisów zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od tej chwili uczestnicy postępowania i wierzyciele mają 2 tygodnie na wniesienie ewentualnego sprzeciwu.

Już w czerwcu br. Komputronik udostępnił zainteresowanym projekty spisów wierzytelności, umożliwiając zgłaszanie uwag, co miało na celu ograniczenie formalnych sprzeciwów na aktualnym etapie i tym samym przyspieszenie całego procesu.

Kolejny etap to zatwierdzenie spisów wierzytelności przez sędziego-komisarza. Jest to warunek konieczny do zwołania zgromadzeń wierzycieli obu spółek i podjęcia czynności zmierzających do głosowania nad układem.

Jak poinformował Wojciech Buczkowski w wywiadzie dla CRN, największymi wierzycielami spółki są cztery banki finansujące i ubezpieczyciel. Czyli ich poparcie dla układu będzie decydować o uzyskaniu większości wymaganych głosów.

Pod koniec II kw. br. powołano rady wierzycieli obu znajdujących się w sanacji spółek Komputronika. Zasiadają w nich oprócz przedstawicieli instytucji finansowych, także producenci, dystrybutorzy, skarbówka.

Plany restrukturyzacyjne już gotowe

Złożenie spisów wierzytelności poprzedziło przygotowanie planów restrukturyzacyjnych Komputronik SA i Komputronik Biznes. Wyznaczono 7 kluczowych etapów rozwoju. Są to m.in. zmiany w ofercie produktowej i sieci detalicznej, rozwój usług, e-commerce, optymalizacja procesów i zwiększenie efektywności kosztownej.

Wyniki grupy i spółki wskazują na pozytywne efekty podjętych działań. Komputronik SA w II kw. 2020 r., czyli pierwszym kwartale po rozpoczęciu postępowania sanacyjnego, jednostkowo osiągnął 3,6 mln zł zysku netto przy sprzedaży na poziomie 272,2 mln zł. Marża brutto wzrosła do 11,3 proc., z 8,9 proc. przed rokiem.