W II kw. 2020 r. (I kw. roku obrachunkowego) grupa Komputronik osiągnęła sprzedaż niższą o 23,7 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. (291,8 mln zł). EBIDTA wyniosła 6 mln zł (rok wcześniej była ujemna: -3,2 mln zł). Zysk brutto wyniósł 3,2 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom 1,5 mln zł. Rok wcześniej w obu przypadkach była strata.

Komputronik SA w restrukturyzacji miał jednostkowo 3,6 mln zł zysku netto przy sprzedaży wielkości 273,2 mln zł. Marża wzrosła z 8,9 proc. do 11,3 proc. Zysk brutto na sprzedaży spadł jedynie o 2,4 proc., do 30,9 mln zł.

„Poza negatywnymi skutkami związanymi z otwarciem postępowań sanacyjnych, grupa kapitałowa musiała zmierzyć się z nową, niespotykaną dotychczas sytuacją, a mianowicie wystąpieniem epidemii Covid-19. Oba te czynniki miały bardzo istotny spływ na działalność całej grupy” – komentuje zarząd.

Wymienia m.in. problemy operacyjne związane z koniecznością uzgodnienia warunków wznowienia współpracy z dystrybutorami i producentami po wszczęciu postępowania sanacyjnego, niskie limity faktoringowe, które ograniczały możliwość rozwoju sprzedaży hurtowej, zamknięcie większości salonów własnych w czasie lockdownu.

Marża w górę

Jak informuje zarząd, w związku z ograniczeniami zakupu części towaru znajdującego się dotychczas w ofercie grupy (wskutek wejścia w proces sanacyjny i brak ciągłości dostaw spowodowany pandemią), grupa skoncentrowała się na sprzedaży do klienta ostatecznego (zarówno B2C jak i B2B), a szczególnie na zapewnieniu odpowiedniego poziomu obsługi, cen i oferty towarowej przeznaczonej dla kanału e-commerce.

W efekcie marża wzrosła z 10 proc. w 2019 r. do 12,2 proc. w 2020 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 35,7 mln zł (-6,8 proc. r/r).

Ostre cięcie kosztów

Koncentracja na strategicznie ważnych klientach i produktach przyczyniła się do znacznego zmniejszenia kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu grupy – spadły o 24,3 proc. r/r (do 34,3 mln zł).

Zmniejszyły się zwłaszcza wydatki na wynagrodzenia w związku z redukcją załogi z 1243 osób w grudniu 2019 r. do 884 w lipcu 2020 r. (o 359 osób, tj. 29 proc.).

Koszty funkcjonowania sklepów własnych spadły o 47 proc., m.in. dzięki obniżeniu kosztów najmu. Liczbę salonów ograniczono o nierentowne lokalizacje, z 26 do 17.

Pełne efekty redukcji kosztów powinny być widoczne w III kw. br.