Wartość polskiego rynku dostępu do internetu wzrosła w 2022 r. o 7,4 proc. r/r, do 7,67 mld zł – według raportu UKE. Dla porównania sumaryczne przychody z działalności telekomunikacyjnej wyniosły 40.63 mld zł, 0,4 proc. mniej wobec 2021 r.

Jak wynika z danych z raportu, rynek dostępu do internetu w kraju jest mocno rozdrobniony. W 2022 r. usługę tę dostarczało 2607 przedsiębiorców. To o 149 mniej niż w 2021 r.

50 zł średniego przychodu na użytkownika

Mimo tego spadku liczba użytkowników wzrosła o 3,5 proc., do 17,91 mln. Zwiększył się także średni przychód ISP na użytkownika. W efekcie poszła w górę wartość całego polskiego rynku dostępu do internetu ub.r.

Przy czym wartość usług dostępu stacjonarnego wyniosła 5,42 mld zł (+9,7 proc. r/r), a przychód na użytkownika sięgnął 49,33 zł (+3,8 proc. r/r). W ub.r. ze stacjonarnych łączy korzystało 63,2 proc. gospodarstw domowych (więcej o 3,4 proc. r/r).

Wśród użytkowników internetu stacjonarnego 69,9 proc. posiadało dostęp do sieci o przepustowości minimum 100 Mb/s. Przy czym, co ciekawe, najwięcej w woj. podkarpackim (85 proc.). Internet mobilny najszybciej „hulał” w 8 największych miastach.

Światłowody nakręcają wzrost

Wartość rynku światłowodów FTTH ciągnęła obroty w górę. Wyniosła w 2022 r. 2,11 mld zł, o 26 proc. więcej niż w 2021 r. W przypadku pozostałych liczących się technologii odnotowano spadki.

Największy udział w polskim rynku ISP pod względem liczby użytkowników w 2022 r. mieli: Orange, UPC i Vectra.


Dane zawiera „Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku” wydany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.