Rynek usług zarządzania danymi w chmurze będzie warty 141,2 mld dol. do 2027 r. wobec 34 mld dol. w 2022 r. – prognozuje MarketsandMarkets. Średni wzrost co roku wyniesie 32,9 proc.

Największy udział w rynku będą miały usługi integracyjne w 2022 r. Te uwzględnione w badaniu obejmują integrację, migrację, zarządzanie danymi podstawowymi, synchronizację, wymianę i wirtualizację danych.

Integracja z chmurą zyskała na popularności wraz ze wzrostem wykorzystania SaaS. Ponadto coraz więcej firm korzysta z hybrydowych rozwiązań – SaaS i lokalnych aplikacji, co stwarza zapotrzebowanie na rozwiązania i usługi integracji danych w chmurze.

Segment IaaS będzie rósł w szybszym tempie do 2027 r. – według prognozy. Jak zauważono, dobrze nadaje się do wdrażania i uruchamiania typowego oprogramowania i aplikacji biznesowych. Obsługuje zarówno aplikacje chmurowe, jak i tradycyjne aplikacje korporacyjne (ERP, analizy biznesowe).