Software Mind, krakowska spółka z Grupy Ailleron, nabyła 30 proc. udziałów we wrocławskim software house ValueLogic. Tym samym ma 100 proc. kontroli nad spółką.

W 2021 r. zawarto umowę w sprawie przejęcia 70 proc. udziałów. Teraz wykupiono 30 proc. od dotychczasowych wspólników (Krzysztof Litwin, Marcin Juzefczyk, Martin Wartig). Wartość transakcji nie została ujawniona (nie przekracza 10 proc. kapitałów własnych Aillerona). W 2021 r. zysk netto ValueLogic wyniósł 6,2 mln zł, a sprzedaż blisko 30 mln zł, niemal w całości zrealizowana za granicą (UE).

Dla wrocławskiej spółki pracuje ponad 90 inżynierów. W ciągu 4 lat zespół urósł 4-krotnie. Firma działa od 2014 r. Ma doświadczenie na rynku niemieckim i oddział w Berlinie.

Jest to kolejne z serii przejęć realizowanych w ostatnich latach przez Software Mind. Celem jest budowa globalnej grupy software house’ów. Cała Grupa Ailleron w I półroczu 2023 roku wypracowała 226,2 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 27 proc. r/r), a zysk netto (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniósł 20,3 mln zł (wzrost o 28 proc. r/r).