IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2015-07-29 18:07

Systemy druku: klienci są wygodni

Według IDC w ostatnich trzech latach wartość polskiego rynku nisko- i średnionakładowych systemów produkcyjnych do druku wzrosła o 43 proc. Klientów bardziej od technologii interesuje prostota pracy i koszty.

adam bieniewski druk IDC Sharp