Dotychczas sprawami finansów zajmowała się prezes Ilona Weiss. Według ABC Daty powołanie wiceprezesa odpowiedzialnego za ten obszar jest związane z rozwojem spółki i znacznym zwiększeniem liczby realizowanych przez nią projektów biznesowych, wskazanych w strategii na lata 2016 – 2018. Po poszerzeniu składu zarządu Ilona Weiss skoncentruje się na strategicznym planowaniu oraz realizacji planów rozwoju ABC Daty.
 
– Zgodnie z ogłoszoną w połowie ubiegłego roku strategią do priorytetów ABC Daty należy dalsze usprawnienie procesów m.in. poprzez wdrożenie nowego systemu ERP. Paweł Szymański dzięki swojej wiedzy i doskonałemu przygotowaniu merytorycznemu wesprze nasz zespół w tym zakresie – mówi Ilona Weiss.

– Realizujemy i planujemy realizację kolejnych nowych projektów umożliwiających dalszy rozwój spółki, za które odpowiada Ilona Weiss. Poszerzając skład zarządu dajemy pani prezes możliwość skoncentrowania całej energii na osiągnięciu celów strategicznych spółki, które są dla nas priorytetowe – wyjaśnia Ulrich Kottmann, przewodniczący rady nadzorczej ABC Daty.

Paweł Szymański ma niemal dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze finansów, bankowości i zarządzania. Obecnie jest partnerem zarządzającym i wiceprezesem zarządu Icentis Capital oraz członkiem rady nadzorczej Ruchu. W latach 2014-2015 był członkiem zarządu ds. finansowych, a następnie prezesem Netii. Od stycznia do sierpnia 2014 r. jako wiceprezes Marvipolu odpowiadał za pion finansowy. Wcześniej przez 3 lata pełnił funkcję wiceprezesa ds. finansowych, a następnie prezesa Ruchu. Od 2007 do 2008 r. był wiceprezesem CTL Logistics odpowiedzialnym za finanse. W latach 2004–2007 pełnił funkcję członka zarządu, a następnie wiceprezesa kierującego pionem finansowym PKN Orlen. Zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek: Polkomtel, Unipetrol, Zakłady Azotowe Anwil, ACE EuropeanGroup oraz Orlen Deutschland.

Paweł Szymański jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.