Gdy mowa o bezpieczeństwie centrum danych, klienci skupiają się zwykle na rozwiązaniach technicznych, a zwłaszcza ich redundancji. Dyskutowane są kwestie związane z zasilaniem, chłodzeniem, łącznością, dostępnością specjalistów itp. To bardzo ważny obszar stanowiący fundament usług IT. W naszej części Europy Beyond.pl jest jedynym dostawcą usług centrum danych i chmury obliczeniowej, który może pochwalić się najwyższym standardem bezpieczeństwa Rated 4 ANSI/TIA 942, gwarantującym ich nieprzerwaną pracę nawet w przypadku wystąpienia awarii lub ataku. Co więcej, dostawca zdaje sobie sprawę, że obecnie kwestie bezpieczeństwa należy rozumieć bardzo kompleksowo. 

Szersze spojrzenie na bezpieczeństwo

W kontekście ochrony środowisk IT nie chodzi tylko o gwarancje ciągłości działania i dostępu do zasobów, bo duże znaczenie ma także bezpieczeństwo biznesowe klienta. Będzie ono tym większe, im większy zapewni mu się wybór rozwiązań i możliwość łatwego dokonywania zmian, zgodnie z bieżącymi potrzebami. A o to na rynku wcale nie jest łatwo.

Zwykle, gdy przedsiębiorstwo decyduje się na usługi centrum danych i chmury obliczeniowej, musi zdecydować się na jeden oferowany ich schemat. To dlatego, że dostawcy chmury zazwyczaj proponują wyłącznie własne rozwiązania i zamknięte interfejsy w dostępie do zasobów i usług. To efekt wykorzystywania do świadczenia usług w chmurze różnych platform sprzętowych, architektur, infrastruktury oraz technologii. Heterogeniczność rozwiązań sprawia, że klient – ze względu na wysoki koszt przeniesienia aplikacji i danych na inną platformę – jest zmuszony do związania się na stałe z jednym dostawcą i korzystania z konkretnego rozwiązania chmurowego.

Środowisko wielochmurowe rozwiązuje problem

Beyond.pl postanowił wyeliminować ryzyko narzucania jednej platformy chmurowej i zagwarantował klientom większe bezpieczeństwo biznesowe. Zapewnia im korzystanie z  takich rozwiązań, które w danym momencie najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Oferuje przy tym wsparcie architektów i administratorów IT, którzy we wstępnej fazie projektu doradzają, jak stworzyć środowisko chmurowe, by w przypadku decyzji klienta o zmianie rozwiązania migracja była jak najmniej kosztowna. W tym celu specjaliści Beyond.pl wykorzystują takie rozwiązania jak platforma Kubernetes do zarządzania kontenerami.

Uniwersalna, zaspokajająca potrzeby każdej firmy chmura obliczeniowa nie istnieje. Dlatego Beyond.pl oferuje usługi bazujące na trzech różnych rozwiązaniach chmurowych: VMware, e24cloud (KVM) oraz Microsoft Azure. Wszystkie dostępne są w trzech modelach: chmury publicznej, prywatnej oraz hybrydowej. W każdym przypadku można wybrać też odpowiadający danemu klientowi poziom wsparcia administracyjnego. 

W rezultacie, jako elastyczny dostawca usług wielochmurowych, Beyond.pl zapewnia klientowi wybór najbardziej optymalnego technicznie i kosztowo rozwiązania IT. Wraz z partnerami buduje rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb, często „szyte na miarę”. Współpraca z integratorami zawsze opiera się na obustronnych korzyściach, takich jak dzielenie się umiejętnościami i wiedzą.

 

Maciej Madziała
IT Cloud Architekt, Beyond.pl

Jeszcze trzy lata temu, gdy Beyond.pl ogłosił, że zaczyna budowę swojego centrum danych w najwyższym standardzie bezpieczeństwa Rated 4 ANSI/TIA 942, na rynku kwestionowano sens strategii właścicieli. Dziś trudno o zapytanie ofertowe, w którym nie oczekuje się od dostawców usług przedstawienia świadectw certyfikacji centrum danych. Ze względu na coraz większy nacisk na zapewnienie dostępności i ochrony danych ten trend będzie się nasilał. Podobnie jak zainteresowanie usługami wielochmurowymi, zapewniającymi klientowi elastyczność i bezpieczeństwo biznesowe.

 

Dodatkowe informacje: Paulina Durczak, Business Development Manager, Beyond.pl, p.durczak@beyond.pl