Sprawne zarządzanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie to bardzo istotny element wpływający na działalność biznesową. Wyróżniającym się zasobem, ze względu na swoją specyfikę oraz związane z nim otoczenie prawne, jest oprogramowanie. Z badania przeprowadzonego przez Deloitte wynika, że wydatki z nim związane stanowią obecnie aż 30 proc. kosztów ponoszonych na zasoby IT. Przy czym 25 proc. kupionych aplikacji nigdy nie będzie wykorzystanych, a 58 proc. przedsiębiorstw płaci za usługi wsparcia dla oprogramowania, z którego nie korzysta.

Często jednak zdarzają się też sytuacje odwrotne – firmy wykorzystują aplikacje lub ich niektóre funkcje w sposób niezgodny z coraz bardziej skomplikowanymi umowami licencyjnymi. Fakt ten najczęściej ujawniany jest podczas audytów legalności przeprowadzanych przez producentów oprogramowania u swoich klientów. Nierzadko zdarza się, że skutkiem takiej operacji jest sprawa sądowa, w ramach której nabywca licencji zazwyczaj stoi na przegranej pozycji i ryzykuje zapłatę kary stanowiącej znaczny uszczerbek dla budżetu firmy. W takiej sytuacji inwestycja w narzędzie, które zagwarantuje, że przedsiębiorstwo będzie korzystało z oprogramowania we właściwy sposób, może zwrócić się natychmiast.

Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42  

Producenci oprogramowania z jednej strony walczą z piractwem – i słusznie, bo to proceder nielegalny oraz nieetyczny – ale z drugiej strony komplikują modele licencyjne do takiego stopnia, że ryzyko nieświadomego użycia pewnych niezablokowanych, a dodatkowo płatnych funkcji może doprowadzić klienta do „trudnej sytuacji”. Właśnie dlatego tak krytyczne dla przedsiębiorstw są mechanizmy zarządzania oprogramowaniem, a w szczególności licencjami. Narzędzia Software Asset Management dają wiedzę o tym, jakie aplikacje i usługi SaaS firma posiada, w jakim stopniu je wykorzystuje oraz czy jest to zgodne z warunkami licencyjnymi. Przeprowadzają także analizę możliwości optymalizacji liczby posiadanych licencji, co wielokrotnie przekłada się na znaczące oszczędności. Profesjonalne narzędzia SAM umożliwiają również wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczeń do infrastruktury IT. Między innymi weryfikują, czy użytkownicy korzystają z najnowszych i odpowiednio załatanych wersji oprogramowania.

  

Pełny wgląd w posiadane zasoby

Matrix42 oferuje swoim klientom w pełni dojrzałe narzędzie Software Asset Management (SAM), które służy do kompleksowego, proaktywnego zarządzania oprogramowaniem i jego licencjami na każdej platformie – w urządzeniach końcowych, serwerach, sprzęcie mobilnym i w chmurze. Jest ono zgodne z rozwiązaniami czołowych firm, takich jak SAP, IBM, Microsoft, Oracle, VMware i wielu innych, które już dawno uznały, że przychód z przeprowadzanych audytów jest równie satysfakcjonujący, jak ze sprzedaży nowych licencji.

Funkcjonalność tego narzędzia wykracza jednak znacznie poza typowe funkcje zapewniane przez rozwiązania typu SAM. Gwarantuje ono pełną elastyczność konfiguracji procesów skanowania i optymalizacji posiadanego oprogramowania, skalowalność, bezpieczeństwo oraz wiele funkcji zwiększających produktywność.

Zagwarantowano także dostępność wielu mechanizmów ochronnych, takich jak jednorazowe logowanie (Enterprise SSO), kontrolę stanu bezpieczeństwa urządzeń, jak też analizę przyczyn ewentualnych anomalii za pomocą funkcji Secure Audit i Insight Analysis. Rozwiązanie uzupełniają moduły zarządzania incydentami oraz bezpiecznego wdrażania oprogramowania za pomocą agentów.

Pakiet Matrix42 SAM można rozszerzyć o przydatne dodatki, w tym mechanizm ułatwiający zarządzanie wydatkami w chmurze poprzez analizę zawartych przez firmę umów i wynikających z nich kosztów, a następnie pełną inwentaryzację wykorzystywanych zasobów chmury.

SAM uzupełnia portfolio innych narzędzi Matrix42, takich jak Enterprise Service Management (ESM) czy Configuration Management Database (CMDB), które pozwalają na zdefiniowanie dowolnej klasy zasobów, a następnie wykorzystanie ich w realizacji procesów biznesowych. Rozwiązania te dostępne są w ofercie dystrybutorów Matrix42 – Exclusive Networks i Stovaris.

Kontakt dla partnerów: Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny, Matrix42, bogdan.lontkowski@matrix42.com