Rublon Multi-Factor Authentication (MFA) to zbiór chmurowych usług cyberbezpieczeństwa służących do weryfikacji uprawnień dostępu pracowników do zasobów IT przy pomocy uwierzytelniania wieloskładnikowego. W ten sposób ułatwiają one zapobieganie atakom polegającym na przejęciu kont oraz innym naruszeniom bezpieczeństwa. Stosowane mechanizmy MFA można wymusić na wszystkich lub wybranych użytkownikach, a także dostosować je do indywidualnych potrzeb, z zastosowaniem niestandardowych reguł polityki dostępu.

Stworzone przez Rublon rozwiązania są używane przez firmy w ponad 50 krajach. Można je zintegrować z sieciami, serwerami, urządzeniami końcowymi oraz aplikacjami i usługami chmurowymi. Umożliwiają uwierzytelnianie przy pomocy metod sprzętowych (np. kluczy sprzętowych FIDO), jak i cyfrowych, w tym z zastosowaniem aplikacji mobilnej Rublon Authenticator. Administratorzy środowisk lokalnych mogą skorzystać z rozwiązania Rublon MFA for Windows Logon & RDP w celu sprawowania kontroli nad logowaniem do systemów Windows oraz połączeń z pulpitami zdalnymi (RDP). Zapewnione jest wsparcie dla użytkowników z kontami grupowymi (workgroup accounts) orazActive Directory.

W ofercie zielonogórskiej spółki znajduje się również zbiór rozwiązań Rublon MFA for Remote Desktop Services, dodających drugi bezpieczny składnik uwierzytelniania podczas logowania do Remote Desktop Gateway, Remote Desktop Web Access i Remote Desktop web client. Z kolei Rublon Web SDK zapewnia uwierzytelnianie wieloskładnikowe w aplikacjach webowych napisanych w Java, .NET i PHP.

Konsola Rublon Admin Console umożliwia zarządzanie chronionymi aplikacjami, użytkownikami i ich grupami, regułami polityki bezpieczeństwa, a także posiadanymi przez użytkowników urządzeniami uwierzytelniającymi. Administratorzy mogą skorzystać też z funkcji przeglądania i eksportu logów. Ponadto, dzięki funkcji Rublon Prompt użytkownik może wybierać metodę uwierzytelniania oraz zarządzać posiadanymi urządzeniami podlegającymi kontroli przez rozwiązania tej marki.

Wyróżniki usług z rodziny Rublon MFA  
  • Mechanizm uwierzytelniania wieloskładnikowego dostępny w postaci usługi chmurowej
  • Możliwość integracji z różnego typu oprogramowaniem i usługami, np. Microsoft Windows, Microsoft Remote Desktop Services, SSH i każdym biznesowym rozwiązaniem VPN
  • Wsparcie dla licznych uwierzytelniaczy (authenticators) typu cyfrowego i sprzętowego, np. aplikacja mobilna, klucze FIDO, SMS, e-mail
  • Rozwiązanie polskiej produkcji, wszystkie dane są przetwarzane na terenie UE
  • Certyfikat ISO 27001
  • Wsparcie w języku polskim, angielskim i niemieckim
  

Dostawców usług z pewnością zainteresuje Rublon Access Gateway, który umożliwia integrację poprzez protokół SAML, głównie z aplikacjami chmurowymi, ale nie tylko. Umożliwia on także włączenie dla użytkowników Single Sign-On (SSO) w postaci Rublon SSO Portal. Natomiast Rublon Authentication Proxy umożliwia integrację poprzez protokół RADIUS, głównie z usługami VPN (np. OpenVPN, Cisco VPN). Uwierzytelnianie wieloskładnikowe Rublon MFA dostępne jest też w postaci konektorów i wtyczek dla wielu innych popularnych programów i środowisk, m.in. Outlook Web App (OWA), SSH (Linux), Atlassian Jira & Confluence i WordPress.

Przedstawione rozwiązania są przystosowane do oferowania w kanale partnerskim. Współpraca polega na odsprzedaży kupionych u producenta licencji i przejęciu odpowiedzialności za wdrożenie rozwiązania u klienta. Integratorzy otrzymują rabat od ceny katalogowej. Wysokość rabatu zależy od poziomu zaangażowania partnera. Natomiast firmy ze statusem MSP mogą wykorzystać rozwiązania Rublon do świadczenia usług (obecnie prawie połowa klientów polskiego producenta to dostawcy usług zarządzanych).

Dodatkowe informacje: