O sukcesie TeamViewera świadczy statystyka. Aplikacja dająca dostęp do usługi została zainstalowana na ponad 1,7 mld urządzeń (dla każdego z nich generowany jest unikalny identyfikator), a obecnie codziennie przybywa 750 tys. nowych. Średnio na świecie nawiązanych jest 20 mln połączeń. Z tego rozwiązania korzysta 90 proc. korporacji z listy Fortune 500. Oprócz niego firma TeamViewer oferuje dwie dodatkowe usługi – przejęte w 2011 r., bazujące na chmurze rozwiązanie Monitis do bezagentowego monitorowania stron WWW, serwerów i aplikacji, a także samodzielnie stworzoną zintegrowaną platformę ITbrain do zarządzania środowiskiem IT.

TeamViewer 13 to najnowsza wersja aplikacji, którą wyposażono w ponad 20 nowych funkcji. Jedną z najważniejszych jest zdalny dostęp do ekranu urządzeń z systemem iOS – TeamViewer jest obecnie jedynym na rynku umożliwiającym to programem. Usprawniono też procedurę ponownego łączenia się z urządzeniami, gdy sesja zostanie przerwana, ułatwiono przesyłanie plików, uproszczono logowanie oraz zapewniono zdalne drukowanie dokumentów w wyższej niż dotychczas jakości.

Licencja na zdalne wsparcie

TeamViewer prowadzi program partnerski, w ramach którego firmy resellerskie i integratorskie mogą uzyskać tytuł certyfikowanego partnera na jednym z czterech poziomów: zarejestrowany, srebrny, złoty, platynowy. Aby dołączyć do programu, należy podpisać stosowną umowę z dystrybutorem – firmą Prianto (można rozpocząć współpracę od razu od poziomu srebrnego). Członkostwo w programie gwarantuje uzyskanie rabatów na usługi TeamViewer do dalszej odsprzedaży w wysokości od 6 do nawet 20 proc. ceny katalogowej. Resellerzy, którzy nie zarejestrują się w programie, mogą liczyć tylko na 4 proc. rabatu. Wszystkie faktury wystawiane są w złotówkach, z dogodnym terminem płatności.

Sebastian Pacanek
Sales Manager, Prianto

TeamViewer od lat wyznacza standardy w zakresie zdalnego wsparcia użytkowników. Współpraca z producentem jest chętnie podejmowana przez partnerów, którzy dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza to typowi resellerzy, którzy zarabiają na odsprzedaży licencji i realizują kilka lub kilkanaście zamówień w miesiącu. Druga to integratorzy, dla których TeamViewer jest kluczowym elementem większego projektu – z reguły korzystają z tej platformy do świadczenia wsparcia dla klientów końcowych. Jako dystrybutor doskonale rozumiemy zasady licencjonowania i zawsze wybieramy licencję adekwatną do projektu. Często przed złożeniem zamówienia pomagamy partnerom w konsultacjach z klientem, aby mieć pewność, że realizacja jego pomysłu jest możliwa z wykorzystaniem danej licencji.

Firmy o statusie Registered Partner, oprócz rabatu w wysokości 6 proc., zyskują możliwość sprzedaży licencji instytucjom z sektora rządowego. Mogą też liczyć na wsparcie dystrybutora w organizowaniu spotkań i webinariów, przygotowywaniu materiałów promocyjnych i realizacji wspólnych akcji marketingowych.

Partnerzy o statusie srebrnym i wyższych, oprócz większych rabatów, zyskują szereg dodatkowych przywilejów. Mogą kupować licencje nie do odsprzedaży (NFR) z 50-proc. rabatem (subskrypcja na jeden rok) oraz negocjować warunki wyceny w przypadku dużych projektów i specjalnych potrzeb klientów.

Sprzedaż przez kanał partnerski w Polsce prowadzona jest od niedawna (jeszcze do 2016 r. 95 proc. transakcji firma TeamViewer zawierała z klientami bezpośrednio). Producent deklaruje, że jest gotów nawet w całości przejść na sprzedaż kanałową, jeśli zaangażowanie partnerów będzie wystarczająco wysokie. A perspektywy biznesu są bardzo dobre, bo 90 proc. sprzedawanych licencji jest odnawianych.

Dodatkowe informacje

Sebastian Pacanek, Sales Manager, Prianto,
tel. 666 057 053, sebastian.pacanek@prianto.com, kontakt@prianto.pl