TeamViewer od 2005 r. jest liderem innowacji w obszarze zdalnego wsparcia – ugruntował ten styl świadczenia usług dla użytkowników komputerów osobistych, a od kilku lat również tworzy rozwiązania nowej generacji obejmujące swym zasięgiem całą firmową infrastrukturę IT oraz wiele procesów biznesowych. Poniżej przykłady nowatorskich narzędzi, które gwarantują szybsze rozwiązywanie problemów, zwiększenie zadowolenia klientów i pracowników oraz wzmocnienie lojalności obu tych grup.

TeamViewer Tensor to chmurowa, skalowalna liniowo platforma typu SaaS, zapewniająca zdalny dostęp z dowolnego miejsca do wszelkiego typu rozwiązań IT stosowanych w przedsiębiorstwach i zarządzanie nimi. Dzięki niej usługodawcy oraz pracownicy działu wsparcia mogą zdalnie łączyć się z komputerami, serwerami, urządzeniami mobilnymi, systemami punktów sprzedaży (POS) z systemem Android oraz sprzętem przemysłowym wyposażonym w cyfrowy interfejs człowiek-maszyna (Human-Machine Interface).

Zdalne zarządzanie, monitorowanie oraz kontrolowanie sprzętu IT i przemysłowego przekłada się na poprawę wydajności operacyjnej, skraca czas rozwiązywania problemów i eliminuje ryzyko przestojów. Dane przesyłane pomiędzy urządzeniami są w pełni szyfrowane (nie ma potrzeby stosowania tunelowania VPN), co gwarantuje ich bezpieczeństwo, a także zgodność z regulacjami prawnymi, w tym RODO.

Istnieje także możliwość ograniczenia zakresu zdalnego dostępu do wybranych aplikacji i urządzeń dzięki zastosowaniu bazującego na rolach silnika do zarządzania użytkownikami, grupami i zezwoleniami – to dodatkowo wpływa na zapewnienie poufności firmowych danych. Obecny jest również bazujący na standardzie SAML 2.0 mechanizm pojedynczego uwierzytelniania użytkowników (SSO), zgodny z obowiązującymi zasadami korporacyjnymi. TeamViewer Tensor wyposażony jest też w funkcję tworzenia raportów, które mogą być wykorzystywane do celów audytowych.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest TeamViewer Engage. Jest to platforma nowej generacji, służąca do angażowania klientów w proces sprzedaży i wsparcia online, ułatwiająca ich zdalną obsługę oraz prowadzenie wielokanałowej komunikacji (czat, wideo, współpraca na dokumentach i wiele innych), dzięki której firmy mogą podnieść jakość i szybkość obsługi oraz zwiększyć przywiązanie klienta do marki.

Komunikacja agenta z klientem może odbywać się za pomocą czatu wideo, zintegrowanego z witryną internetową, portalem online lub aplikacją mobilną. Mogą oni skorzystać także ze wspólnego ekranu (funkcja co-browsing), uruchamianego w przeglądarce na urządzeniu dowolnego typu, bez konieczności pobierania i instalowania żadnego oprogramowania. Oczywiście dostępny jest również mechanizm czatu, w którym można zaimplementować reguły warunkowe – zestaw pytań ułatwiających przypisanie udzielającemu odpowiedzi najbardziej właściwego agenta. TeamViewer Engage ułatwia też koordynowanie terminarza spotkań z klientami – można zsynchronizować to narzędzie z ulubioną aplikacją kalendarza, wysyłać zaproszenia na spotkania pocztą elektroniczną i korzystać z aplikacji Appointment Booker, aby umożliwić klientom rezerwację terminów w kalendarzu agenta.

Ponieważ TeamViewer Engage zapewnia bezpośredni kontakt z klientami, szczególnie ważne są aspekty dotyczące bezpieczeństwa, aby uniemożliwić nadużycia albo wręcz próby wyłudzenia danych lub zasobów klientów w wyniku włamania do infrastruktury firmy i podstawienia przez cyberprzestępców swojego „konsultanta”. Dlatego TeamViewer Engage został wyposażony w bezpieczny system jednokrotnego logowania (SSO), jak też mechanizm kontroli dostępu pracowników, bazujący na ich rolach. Istnieje również możliwość audytu wszystkich kontaktów z klientami. Dzięki zapewnionej w ten sposób bezpiecznej interakcji z klientami w kanałach cyfrowych, bez ujawniania wrażliwych danych osobowych, narzędzie to ułatwia zagwarantowanie zgodności firmowych procedur z RODO. Ciekawą funkcją jest również moduł do składania wiążących prawnie podpisów elektronicznych pod umowami, zamówieniami, formularzami i innymi cyfrowymi dokumentami, bez konieczności inwestowania w osobne oprogramowanie.

Infrastruktura IT pod kontrolą

Remote Management and Monitoring (RMM) zapewnia zintegrowane zdalne monitorowanie całego środowiska IT i zarządzanie nim z jednego panelu administracyjnego, a dzięki temu stworzenie systemu wczesnego rozpoznawania potencjalnych problemów informatycznych. Kontroluje różne aspekty o znaczeniu krytycznym dla biznesu, takie jak użycie procesora, wykorzystanie pamięci, stan łączności z internetem czy uruchomienie określonych procesów.

Znajdujący się w RMM moduł Asset Management umożliwia błyskawiczne generowanie i przeglądanie raportów dotyczących wszystkich urządzeń, zainstalowanego oprogramowania, adresów IP, systemów operacyjnych i innych. Natomiast dzięki funkcji Patch Management możliwe jest zdalne – ręczne lub automatyczne – instalowanie aktualizacji i poprawek oprogramowania.

RMM zintegrowany jest też z silnikiem antywirusowym Malwarebytes, dzięki czemu zapewnia ochronę komputerów i serwerów przed takimi zagrożeniami jak wirusy, trojany, rootkity, spyware, ransomware i exploity zero-day. Rozwiązanie to wyszukuje sygnatury znanych zagrożeń oraz wykorzystuje uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do wykrywania, izolowania i usuwania ataków zero-day. Kolejnym mechanizmem zabezpieczającym jest TeamViewer Backup, który zapewnia wykonywanie kopii zapasowych plików w chmurze z zastosowaniem najwyższych standardów ochrony danych.

Marta Rose, Channel Account Manager, TeamViewer  

Dzięki niezawodnym rozwiązaniom do świadczenia zdalnego wsparcia TeamViewer stał się firmą o globalnej rozpoznawalności – ma największą na świecie infrastrukturę zdalnej łączności, obejmującą 200 krajów i ponad 2,5 miliarda urządzeń. Bazując na tym doświadczeniu od kilku lat rozwijamy ofertę, aby rozszerzyć zakres wsparcia poza komputery osobiste. Obecnie ułatwiamy pracę administratorom całej infrastruktury IT w przedsiębiorstwach, ale oferujemy także wciąż unikalne rozwiązania nowej generacji, których elementy przez wiele lat podziwialiśmy w filmach science-fiction. Dziś to ekscytująca rzeczywistość, znacznie usprawniająca pracę, zwłaszcza w branży przemysłowej, logistycznej czy handlowej. Zapraszam do rozwijania jej z nami!

  

Rozszerzone wsparcie

Rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality) wchodzi powoli także do polskich firm przemysłowych. Wspiera pracowników w różnego typu procesach logistycznych, produkcyjnych i montażowych, podnosi jakość pracy, zmniejsza liczbę reklamacji i pozwala zmniejszyć koszty. Oprogramowanie TeamViewer Assist AR umożliwia zastosowanie rozwiązań AR do świadczenia zdalnego wsparcia technikom odpowiedzialnym np. za instalację lub naprawę skomplikowanych maszyn, z wykorzystaniem smartfona lub tabletu. Zapewnia to przede wszystkim olbrzymią oszczędność czasu i kosztów dzięki wyeliminowaniu konieczności podróżowania ekspertów do miejsca, gdzie znajduje się sprzęt. Możliwe jest także nagrywanie sesji pomocy technicznej w celu wykorzystania jej do prowadzenia szkoleń.

W ofercie producenta są również znacznie bardziej zaawansowane rozwiązania. Rodzina oprogramowania TeamViewer Frontline jest pierwszym na świecie i w pełni zintegrowanym pakietem dla pracowników wykorzystujących systemy AR. Umożliwia tworzenie treści AR wyświetlanych w urządzeniach typu wearable. Jest on obsługiwany za pomocą przyjaznego graficznego interfejsu, bez konieczności korzystania z jakiegokolwiek języka skryptowego lub programowania. Zawiera edytor workflow, jak też dodatkowe, wstępnie skonfigurowane komponenty do optymalizacji pracy, np. umożliwiające konwertowanie mowy do tekstu, zapewniające integrację z czujnikami IoT, otwieranie dokumentów PDF i wiele innych.

Liczbę sposobów zastosowania rozwiązania TeamViewer Frontline w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa ogranicza tylko ludzka wyobraźnia. Skorzystają z niego firmy borykające się z nieefektywnym zarządzaniem wydajnością, problemami ze skoordynowaniem dostępności ekspertów w różnych lokalizacjach, niewystarczająco wykształconym personelem technicznym czy dysponujące bardzo skomplikowanym we wdrażaniu, obsłudze i serwisowaniu sprzętem. TeamViewer w ramach pakietu Frontline przygotował cztery produkty: xPick (wsparcie dla procesów logistycznych, zbierania zamówień, sortowania towaru), xMake (instalacja sprzętu, kontrola jakości, zdalne szkolenia personelu), xInspect (utrzymanie i serwisowanie, zdalna diagnostyka i rozwiązywanie problemów) oraz xAssist (zdalne wsparcie, usługi posprzedażne, szkolenia).

Dystrybutorem rozwiązań TeamViewer w Polsce jest Prianto.

Dodatkowe informacje: Marta Rose, Channel Account Manager, TeamViewer, marta.rose@teamviewer.com