Produktywność użytkowników oraz pracowników działów IT z łatwością można zwiększyć. Wystarczy, że administratorzy będą w stanie gromadzić szczegółowe dane o urządzeniach podłączonych do firmowej sieci, zautomatyzować wdrażanie oprogramowania i systemu operacyjnego, personalizować środowisko pracy użytkowników oraz szybko rozwiązywać ich problemy. Taką funkcjonalność zapewnia Ivanti Unified Endpoint Ma-nager (UEM), który ułatwia zarządzanie całą infrastrukturą z wykorzystaniem tylko jednej konsoli administracyjnej.

Proces ujednolicania infrastruktury IT należy zacząć od inwentaryzacji zasobów klienta i analizy stanu posiadania. W tym zadaniu pomocne będzie narzędzie Ivanti Xtraction, które umożliwia automatyczną wizualizację zebranych informacji w przejrzysty sposób, co przyspiesza podejmowa-nie decyzji.

Następnie integratorzy mogą wspomóc klientów w tworzeniu procedur zapewniających sprawne zarządzanie systemami operacyjnymi, aplikacjami i profilami użytkowników w firmowych środowiskach IT.Do tego celu warto wykorzystać rozwiązanie typu UEM do zunifikowanego zarządzania urządzeniami końcowymi (komputerami stacjonarnymi, laptopami, tabletami i smartfonami), które łączy w sobie funkcjonalność kilku innych pakietów oprogramowania, w tym do zarządzania urządzeniami mobilnymi (Enterprise Mobility Management, EMM) oraz środowiskiem pracy użytkowników. Immanentną cechą tego typu narzędzi jest zastosowanie inteligentnego mechanizmu, który pozwala pracownikom firmy wykonywać wiele działań samodzielnie, m.in. zmieniać hasła, wnioskować o uprawnienia dostępu, jak też instalować oprogramowanie. Rozwiązania Ivanti świetnie nadają się do tego celu, ponieważ zapewniają zarządzanie praktycznie wszystkimi wykorzystywanymi w firmach systemami operacyjnymi, jak: Windows (zainstalowany w maszynach fizycznych i wirtualnych), macOS, Linux, Unix, iOS oraz Android. Współpracują także z urządzeniami Apple TV i Raspberry Pi.

Ivanti Unified Endpoint Manager umożliwia także łatwą migrację osobistych ustawień i plików użytkowników do systemu Windows 10 oraz automatyzuje proces jego aktualizacji, przy minimalnym obciążeniu sieci. Rozwiązanie to pomaga również w szybkim przygotowaniu dla użytkowników prekonfigurowanych urządzeń z systemem Windows, dzięki wykorzystaniu funkcji Windows Autopilot, bez konieczności korzystania z aplikacji Microsoft Intune oraz dużego zaangażowania pracowników działu IT.

Naturalnym rozszerzeniem pakietu Unified Endpoint Manager, wpływającym na poprawę bezpieczeństwa infrastruktury IT, jest narzędzie Ivanti Patch for Endpoint Manager. Dba ono o aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji – w bardzo dużym stopniu automatyzuje proces wgrywania poprawek do posiadanego przez przedsiębiorstwo oprogramowania (zarówno na urządzeniach końcowych, jak i serwerach z systemami Windows, Linux, Unix, Solaris i macOS). Jego unikalną cechą jest to, że swoim działaniem obejmuje również komputery, które nie są na stałe podłączone do firmowej sieci, np. laptopy tych handlowców, którzy od czasu do czasu korzystają z korporacyjnych zasobów przez internet. Po nawiązaniu przez nich połączenia, na komputerze wymuszane jest dokonanie stosownych aktualizacji lub zmiana ustawień, zgodnie z nowymi regułami polityki bezpieczeństwa.

Około 60 proc. ataków na firmową infrastrukturę IT dotyczy urządzeń końcowych, 40 proc. zagrożonych systemów znajduje się zaś w serwerowniach i centrach danych. Ich właściwa ochrona to wyjątkowo ważny obowiązek wszystkich działów bezpieczeństwa i administratorów. Brak możliwości skorzystania ze skutecznego narzędzia do łatania i brak odpowiednich reguł polityki bezpieczeństwa, oznacza dla firmy nieuchronną katastrofę. Dlatego Ivanti posiada w swojej ofercie narzędzie Patch for Linux, Unix, Mac, które ułatwia rozwiązanie tego problemu, zapewniając zgodność z regułami polityki bezpieczeństwa odnoszącymi się do łatania tych systemów operacyjnych dla pecetów i serwerów oraz przeznaczonych dla nich tysięcy aplikacji od setek dostawców. Oprogramowanie umożliwia szybkie wykrywanie luk w firmowym środowisku IT i automatycznie instaluje profesjonalnie przetestowane poprawki.

Aktualizacji systemów IT nie można sprowadzić do podejmowanych od czasu do czasu działań. Jest to nieustannie trwający proces, który musi być zaplanowany w inteligentny sposób, objęty harmonogramem, w ramach którego wykonywane będą konkretne czynności, aby z jednej strony zminimalizować ryzyko ataku, z drugiej zaś nie paraliżować pracy firmy. Dlatego warto podkreślić, że kryteria te zostały wzięte pod uwagę przez projektantów rozwiązania Patch for Linux, Unix, Mac. Dzięki temu nieustannie aktualizowane są w nim informacje o nowych poprawkach, automatycznie prowadzona jest ocena tego, czy powinny one zostać zainstalowane oraz na ile jest to pilne. Administratorzy zaś nadal mogą sprawować nadzór nad przebiegiem ich wdrożenia tak, żeby naprawa była wykonywana bez zakłócania pracy użytkowników i infrastruktury krytycznej.

Oprogramowanie Ivanti Patch może być zintegrowane z systemami bezpieczeństwa informacji i zarządzania zdarzeniami (SIEM). Kolejną ważną zaletą tego narzędzia jest ułatwienie zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami w przedsiębiorstwach, głównie tymi dotyczącymi bezpieczeństwa środowisk IT (także RODO). Ułatwia ono także wymianę informacji oraz współpracę między działami IT, DevOps oraz osobami odpowiedzialnymi za całościowe bezpieczeństwo w firmie – do dyspozycji wszystkich tych zespołów są informacje ze zintegrowanych raportów podsumowujących aktualnystan ochrony poszczególnych obszarów oraz zawierających ocenę potrzeby wdrożenia kolejnych aktualizacji.

Autoryzowanymi dystrybutorami oprogramowania Ivanti w Polsce są: Alstor SDS, Prianto i Veracomp.

Trzy pytania do…

Bogdana Lontkowskiego, dyrektora regionalnego Ivanti na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie Bogdana Lontkowskiego, dyrektora regionalnego Ivanti na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie  

 

Jak ewoluują oczekiwania biznesowych użytkowników rozwiązań do zarządzania infrastrukturą IT?

Od kilku lat mamy na tym rynku do czynienia z postępującymi zmianami. Przede wszystkim klientom przestała wystarczać funkcjonalność narzędzi do zarządzania urządzeniami końcowymi typu Endpoint Manager. W efekcie coraz bardziej interesują się systemami do ujednoliconego zarządzania infrastrukturą – Unified Endpoint Manager. Oczekują także ułatwień dla administratorów IT i działu bezpieczeństwa, przede wszystkim możliwości zarządzania z jednej konsoli urządzeniami wyposażonymi w różne systemy operacyjne – Windows, Linux, Unix, macOS, Android czy iOS. Im większy jest stopień rozproszenia infrastruktury i im bardziej złożona struktura organizacyjna firmy, tym większe korzyści odnosi klient z korzystania z profesjonalnych rozwiązań typu UEM. Jest to szczególnie istotne w obecnych czasach, kiedy nastąpił potężny wzrost znaczenia pracy wykonywanej zdalnie.

Jak zatem będzie postępował dalszy rozwój narzędzi do zarządzania środowiskiem IT?

Konieczne jest w pełni zintegrowane oraz zautomatyzowane podejście, które usprawnizarządzanie procesami w firmach oraz zwiększy ilość samoobsługowych działań ze strony użytkowników. To z kolei przełoży się na znaczną oszczędność czasu po stronie działu IT. Co ważne, Ivanti ma już w ofercie takie rozwiązania. Są to pakiety określane przez nas mianem „Unified IT”, zawierające funkcje dostępne dotychczas w oddzielnych narzędziach do zarządzania tożsamością użytkowników, urządzeniami końcowymi, usługami i innymi zasobami oraz ich bezpieczeństwem.

Które z tych obszarów są kluczowe?

Przede wszystkim zarządzanie zasobami, czyli IT Asset Management. Świadomość stanu posiadania sprzętu i oprogramowania daje wiedzę, czym należy zarządzać, co zabezpieczać, jakie są cykle życia obiektów poddawanych konfiguracji itd. Tu także zderzają się dwa światy – rzeczywisty, obecny w fizycznym środowisku, z formalnym, wynikającym z dokumentów zakupowych, umów, licencji, gwarancji i tym podobnych. Do tego warto jest zarekomendować oprogramowanie Ivanti UEM, które jest systemem dokonującym „skanowania” środowiska, by zasilić danymi narzędzie ITAM oraz pomóc w automatyzacji wielu procesów.

  
logo Ivanti

Dodatkowe informacje: Bogdan Lontkowski, dyrektor regionalny na Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie, Ivanti, bogdan.lontkowski@ivanti.com