Pacjenci mają coraz większe wymagania wobec placówek ochrony zdrowia, przede wszystkim w zakresie jakości obsługi medycznej, ale także różnych dodatkowych usług. Dlatego „przebadania” często wymaga również wdrożona w szpitalach infrastruktura sieciowa. Najczęściej nie jest przystosowana do obsługi dużej liczby urządzeń mobilnych, z których korzystają lekarze, pielęgniarki, laboranci, pracownicy administracyjni, a także pacjenci i ich goście. Tym bardziej zazwyczaj nie jest gotowa na przesyłanie coraz większych ilości poufnych danych i zapewnianie im nieprzerwanej ochrony.

Aby infrastruktura sieciowa mogła spełnić swoje zadanie w placówce medycznej, musi być „świadoma” rodzaju danych, które są w niej przesyłane. Jest to możliwe z urządzeniami sieciowymi Aruby. Wbudowany w nie firewall chroni medyczne dane pacjentów przed nieautoryzowanym dostępem. Zapewnia też prowadzenie rozmów bez żadnych zakłóceń, bowiem punkty dostępowe i kontrolery sieci rozróżniają typ komunikacji i nadają odpowiedni priorytet, jeżeli sytuacja tego wymaga (a tak jest, jeśli transmitowany głos ma być wysokiej jakości).

W nowoczesnych sieciach możliwe jest też nieprzerwane przesyłanie danych telemetrycznych, które zapewniają ciągłe monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, bez nadmiernego angażowania personelu medycznego. Dzięki bezprzewodowej transmisji chorzy mogą poruszać się po terenie całej placówki, a dane dotyczące ich zdrowia i tak trafią w odpowiednie miejsce. W podobny sposób zapewnione jest śledzenie różnego typu przenośnych urządzeń i akcesoriów wyposażonych w tagi RFID, takich jak wózki inwalidzkie, pompy infuzyjne, sprzęt diagnostyczny.

Kolejną ważną nową dziedziną jest telemedycyna. W odległych miejscach, skąd dane powinny trafiać do szpitala (w mieszkaniach lekarzy lub pacjentów,  przychodniach, ambulatoriach), instaluje się tzw. zdalne punkty dostępowe (Remote Access Point). Administratorzy mogą zdalnie nimi zarządzać, zapewniając m.in. zgodność ich konfiguracji z przyjętymi w placówce regułami polityki bezpieczeństwa.

 

Medyczna wydajność i niezawodność

Zapchana sieć to główny problem większości administratorów infrastruktury, do której podłączanych jest zbyt wiele urządzeń mobilnych. Brak kontroli nad dużą liczbą telefonów i tabletów może spowodować, że przeznaczone dla użytkowników pasmo okaże się zbyt małe. Dlatego rozwiązania Aruby zostały przygotowane w taki sposób, aby poradzić sobie z dużą koncentracją wymagających szerokiego pasma urządzeń, bez szkody dla przesyłanych równolegle priorytetowych medycznych danych.

>>> Trzy  pytania do…

Marka Generowicza, LAN Department Managera w Veracompie

CRN Czy w placówkach ochrony zdrowia rzeczywiście jest zapotrzebowanie na tak zaawansowane rozwiązania, jakie oferuje Aruba?

Marek Generowicz Oczywiście, i to z kilku powodów. Przede wszystkim trzeba być świadomym charakteru przesyłanych w szpitalnej sieci informacji – konieczności zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności oraz nieprzerwanego dostępu do nich. Do tego dochodzą oczekiwania pacjentów i lekarzy związane z możliwością korzystania z nowoczesnych, najczęściej bezprzewodowych urządzeń IT, które zapewniają m.in. większą efektywność pracy personelu. Dlatego ważne jest zagwarantowanie profesjonalnej infrastruktury sieciowej, która sprosta tym wszystkim wyzwaniom.

 

CRN Jakiego typu innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie są obecnie zainteresowane placówki medyczne?

Marek Generowicz Widać rosnący popyt na systemy do nawigacji wewnątrzbudynkowej. Dzięki nim można zbudować lub rozszerzyć funkcjonalność już działających aplikacji, np. o automatyczną rejestrację pacjentów, gdy tylko zjawią się w budynku, lub wyznaczanie drogi w chorzy labiryncie, w którym pacjenci często się gubią. Ważne jest, aby firmy integratorskie uczulały klientów, żeby nie skupiali się wyłącznie na cenie, ale na możliwościach danego rozwiązania. Dzięki unikalnej ofercie zainteresowanie pacjentów daną placówką wzrośnie, a jak wiadomo w tej branży pieniądze „idą” za pacjentem.

 

CRN Na jaki zakres wsparcia Veracompu  jako dystrybutora mogą liczyć integratorzy?

Marek Generowicz Wspólnie z producentem zapewniamy wsparcie w bardzo szerokim zakresie. Robimy szkolenia techniczne, a podczas naszych roadshow przedstawiamy różne idee związane z możliwościami wykorzystania sprzętu Aruby w placówkach ochrony zdrowia. Dysponujemy też dużą liczbą  produktów demonstracyjnych – punktów dostępowych, kontrolerów, oprogramowania w wersji trial czy beaconów do nawigacji wewnątrzbudynkowej. Oczywiście firmy integratorskie powinny też postarać się o status partnerski w HPE, który jest właścicielem marki Aruba, aby uzyskać preferencyjne ceny.

 

Szpitalna bezprzewodowa sieć musi sprostać także mieszaninie podłączonych do niej nowych i starych urządzeń, których charakterystyki transmisji radiowej są zupełnie inne, oraz systematycznie zmieniającym się rodzajom aplikacji, z których przesyłane są dane. To powoduje, że infrastruktura sieciowa musi być elastyczna i zawsze gotowa na wprowadzanie zmian konfiguracyjnych. Dba o to funkcja Aruba AppRF, która zapewnia optymalizację transmisji danych z każdego urządzenia podłączonego do sieci, daje również administratorom informacje  o tym, jakie aplikacje są intensywnie użytkowane i jaki ruch generują poszczególni użytkownicy.

Z kolei opatentowana przez Arubę funkcja ClientMatch dba o to, aby często przemieszczający się pracownicy placówek medycznych, intensywnie korzystający z urządzeń przenośnych transmitujących informacje, byli automatycznie podłączani do bardziej wydajnych lub mniej obciążonych punktów dostępowych. Gwarantuje to, że przesyłanie danych jest niezakłócone i odbywa się z pełną prędkością, nawet z urządzeń wyposażonych w starsze moduły radiowe.

Punkty dostępowe Aruby dbają też o to, aby wysyłane przez nie sygnały nie zakłócały się nawzajem. Wyposażone są w funkcję Adaptive Radio Management,  która automatycznie dokonuje zmian konfiguracyjnych (dobiera kanał i siłę sygnału), żeby zapewnić pełną wydajność transmisji danych z podłączonych do sieci urządzeń.

 

Łączność bez względu na lokalizację

W sieciach bezprzewodowych, w których przesyłane są wrażliwe dane, najbardziej newralgiczne jest podłączanie do nich „nieznajomych” urządzeń. Dzięki rozwiązaniu Network Access Control  ClearPass Policy Manager z licencjami Aruba ClearPass Guest ruch generowany przez korzystających z sieci pacjentów i ich gości jest izolowany od przesyłanych danych medycznych. Zapewnia ono również dostęp do szpitalnej sieci po łatwym procesie logowania się, w który nie jest angażowany personel IT.

Natomiast dla pracowników placówek medycznych, którzy chcą korzystać w pracy z prywatnych urządzeń i muszą mieć dostęp do informacji o pacjentach, przeznaczony jest moduł ClearPass Onboard.Zapewnia on bezpieczną łączność i gwarantuje zgodność z regułami polityki bezpieczeństwa (dostęp do danych w zależności od zdefiniowanej roli użytkownika, jego lokalizacji, aktualnej pory dnia itp.).

 

Bardzo ciekawym narzędziem jest kupiona przez firmę Aruba w 2013 r. platforma Meridian. Umożliwia ona tworzenie aplikacji mobilnych do nawigacji wewnątrzbudynkowej, korzystających z systemu beaconów komunikujących się za pomocą standardu Bluetooth. Dzięki takiemu oprogramowaniu pacjentowi na wyświetlanej na ekranie telefonu mapie można wskazywać najkrótszą drogę do gabinetu lekarskiego, kiosku lub restauracji, a lekarzowi – aktualne miejsce pobytu pacjenta lub położenie mobilnego sprzętu medycznego, który jest wykorzystywany na różnych oddziałach.

Dzięki platformie Meridian możliwe jest też wysyłanie spersonalizowanych komunikatów do personelu medycznego i do pacjentów (np. przypomnienia o zabiegu lub informacji o możliwości odebrania lekarstwa z apteki). Szpitalni informatycy mogą wykorzystać także jej interfejs programistyczny do tworzenia własnych aplikacji mobilnych.

Dodatkowe informacje:

Marek Generowicz, LAN Department Manager, Veracomp,

marek.generowicz@veracomp.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmami Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company i Veracomp.