Firma, która wystartowała na początku bieżącego roku,
zajmuje się szeroko rozumianymi systemami bezpieczeństwa danych i nastawia
się na odbiorców z segmentu Enterprise. Oferowane przez Perceptus
rozwiązania znajdują zastosowanie w takich branżach, jak sektor finansowy
i ubezpieczeniowy oraz administracja publiczna. Jacek Starościc, prezes
spółki, duże nadzieje wiąże z zabezpieczaniem cyfrowego przetwarzania
danych związanych z ochroną zdrowia i sektorem energetyki, który musi
zadbać o to, by dane pochodzące ze zdalnego odczytu liczników były
bezpieczne.

 

Trzy filary bezpieczeństwa

Realizację swoich projektów firma opiera na trzech
uzupełniających się aspektach ochrony. Pierwszy obejmuje praktycznie niemożliwą
do złamania technologię szyfrowania danych, drugi związany jest
z tożsamością chronioną przez cyfrowe certyfikaty, a trzeci zapewnia
użytkownikom zaawansowane, ale proste w obsłudze narzędzia
uwierzytelniania. Działając zgodnie z tymi założeniami, Perceptus nawiązał
współpracę z trzema producentami, z których każdy specjalizuje się
w jednym z wymienionych obszarów.

Niemieckie Utimaco to
producent urządzeń Hardware Security Module, zapewniających ochronę poufnych
danych, w tym certyfikatów i kluczy kryptograficznych. Urządzenia te
służą do szyfrowania danych w procesach i transakcjach biznesowych,
zabezpieczania dokumentów elektronicznych w urzędach i instytucjach
czy zarządzania autoryzacją. Przy użyciu HSM można chronić dane także
w środowiskach, do których nie ma bezpośredniego dostępu, jak zewnętrzne
centra obliczeniowe. Najmniejsze próby nieautoryzowanej manipulacji przy HSM
kończą się zniszczeniem poufnych danych, uniemożliwiając atakującemu dostęp do
nich.

 

Chronione przez moduły
HSM klucze i cyfrowe certyfikaty dostarczane są przez szwedzką firmę Nexus
Technology, która specjalizuje się w zarządzaniu dostępem
i tożsamością (IAM – Identity and Access Management). Jej platforma
PKI tworzy programową infrastrukturę ochrony danych. Służy do zarządzania całym
cyklem życia kluczy kryptograficznych i kart oraz wydawania cyfrowych
certyfikatów. W miarę jak przybywa połączonych ze sobą urządzeń (Internet
of Things) tego typu rozwiązania stają się coraz ważniejsze.

Ułatwianiem obsługi zabezpieczonych procesów zajmuje się
trzecia firma – szwajcarska NegraID. Dostarcza karty ze zintegrowanymi
miniaturowymi wyświetlaczami i klawiaturą, które służą do autoryzowania
płatności, uwierzytelniania czy identyfikacji użytkowników końcowych.
Wykorzystując techniki jednorazowych haseł (OTP), podpisu cyfrowego (OCRA) lub też
dynamicznego kodu weryfikującego kartę (DCVV), NegraID zapewnia bardzo silną,
dwuskładnikową metodę zabezpieczeń.

 

Otwarty także na partnerów

Perceptus zaprasza resellerów, którzy są zainteresowani
podjęciem współpracy, do programu „3xP”– Perceptus Partner, który ma dwa
poziomy: Preferred Partner oraz Premium Partner. Uczestnicy zyskują m.in.
dostęp do architektów projektujących rozwiązania security, pomoc przy
opracowaniu dokumentacji technicznej RFP, darmowe szkolenia, komplementarne
rozwiązania (od urządzeń, sterowników po wdrożenia i dokumentację),
a także bezpośrednie wsparcie od producenta HSM i infrastruktury PKI.

 

Lokalny patriotyzm

Jako
absolwent Politechniki Zielonogórskiej Jacek Starościc podkreśla rolę działań
na rzecz rozwoju swojego regionu. Siedziba Perceptus znajduje się na terenie
Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie,
a firma ściśle współpracuje z samorządem lokalnym
i Uniwersytetem Zielonogórskim. Niedawno z jej inicjatywy ruszył
projekt „Ready2work”, który ma przygotowywać studentów UZ do pracy
w lokalnych firmach IT.