Microsoft zapewnił swoich europejskich klientów, że ich dane będą gromadzone i przetwarzane tylko w krajach Unii Europejskiej. Dotyczy to głównych usług chmurowych: Azure, Microsoft 365 i Dynamics 365. Obietnica ma zostać spełniona do końca 2022 r. Inicjatywa nazwana „Granicą danych UE dla chmury Microsoft” ma więc iść jeszcze dalej, niż obecne wymagania Brukseli. Dane europejskich klientów mają być przechowywane i obrabiane w centrach danych Microsoftu w 13 krajach na kontynencie, w tym w Polsce.

GAIA-X, Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Danych i Chmury, powiększyło się o 212 nowych firm oraz organizacji badawczych. Prawie 40 proc. nowych członków to dostawcy usług chmurowych i rozwiązań technologicznych, ponad jedna trzecia to przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, uczelnie oraz organizacje pożytku publicznego, a 25 proc. stanowią startupy. Ponad 92 proc. nowych użytkowników to firmy europejskie, natomiast pozostałe pochodzą głównie z Azji i Ameryki Północnej. GAIA-X to stowarzyszenie zmierzające do stworzenia środowiska, w którym dane mogą być udostępniane i przechowywane pod kontrolą ich właścicieli i użytkowników, a także w łatwy sposób udostępniane, kompilowane i wymieniane.

Cloud Technologies zanotowało kolejny z rzędu wzrost wyników finansowych. Przychody netto firmy wyniosły 12,4 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku, a zysk netto wyniósł 0,9 mln zł i przewyższył łączny zysk netto wypracowany podczas wszystkich kwartałów ubiegłego roku. Cloud Technologies to polska spółka technologiczna działająca na globalnym rynku danych, dostarczająca anonimowe, cyfrowe informacje o internautach wykorzystywane do targetowania reklamy internetowej. Kluczowym segmentem biznesowym spółki jest data enrichment, obejmujący monetyzację danych oraz autorską technologię DMP służącą do ich przetwarzania.

Gemini Polska postanowiło wykorzystać potencjał chmury do realizacji swojego wkładu w budowę ekosystemu e-zdrowia. W tym celu zawarte zostało strategiczne porozumienie z Microsoftem. Celem współpracy jest wypracowanie infrastruktury technologicznej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnych usług farmaceutycznych z zachowaniem najwyższych standardów bezpiecznego przetwarzania danych. Jednym z elementów porozumienia jest dbałość o to, by pacjenci mogli realizować recepty sprawnie, bez konieczności oczekiwania i przy pierwszej wizycie w aptece – by jak najszybciej rozpocząć zalecaną terapię. Dążymy do tego, aby nawet w warunkach ograniczonej liczebności kadry medycznej pacjenci mieli dostęp do leków i fachowego wsparcia – mówi Artur Sznek, członek zarządu Gemini Polska.

Asseco Poland i Chmura Krajowa powołują spółkę Krajowy Operator Chmury Medycznej (Chmura dla zdrowia), której celem będzie cyfryzacja służby zdrowia i umożliwienie jednostkom medycznym świadczenia e-Usług z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Chmura dla zdrowia będzie specjalizowała się we wdrożeniach elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w chmurze. Zadba również o sprawne dostosowanie do regulacji prawnych i przyczyni się do standaryzacji usług informatycznych w sektorze opieki zdrowotnej. Chmura dla zdrowia będzie w pierwszej kolejności oferować EDM. Rozwiązanie umożliwi tworzenie, autoryzowanie, a także gromadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Amazon Web Services oraz Red Hat udostępniły Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) — nową usługę zarządzaną dostępną za pośrednictwem konsoli AWS Console. Rozwiązanie ma pomagać użytkownikom Red Hat OpenShift w budowaniu i skalowaniu aplikacji kontenerowych oraz zarządzać nimi w chmurze AWS. Dzięki usłudze ROSA klienci mogą łatwiej tworzyć klastry Kubernetes za pomocą znanej im konsoli, funkcji i narzędzi Red Hat OpenShift bez konieczności manualnego skalowania bazowej infrastruktury oraz zarządzania nią. ROSA usprawnia przenoszenie lokalnych obciążeń Red Hat OpenShift do chmury AWS i zapewnia ściślejszą integrację z innymi usługami AWS.