Podczas prezentacji otwierającej konferencję re:Invent 2023 Adam Selipsky, CEO AWS-u, podkreślał jak ważne jest zrozumienie przez dostawców usług chmurowych znaczenia rozpoczynającej się rewolucji związanej z generatywną sztuczną inteligencją oraz dostosowanie do niej swojego portfolio produktów, jak też kwalifikacji zespołu.

– GenAI będzie w jakiś sposób dotykała każdej aplikacji, z którą wchodzimy w interakcję. Tymczasem obecnie wielu dostawców oferuje narzędzia, które w niewystarczającym stopniu zapewniają prywatność danych przetwarzanych przez sztuczną inteligencję oraz ich bezpieczeństwo. Dlatego osoby na stanowiskach CEO często zabraniają korzystania z rozwiązań bazujących na AI. To pokazuje, jak wiele pracy przed nami w tym zakresie – podkreślił Adam Selipsky.

W tym celu AWS w 2020 r. wyodrębnił zespół Responsible AI, który doradza partnerom i klientom w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji. Diya Wynn, szefowa tego zespołu, w rozmowie z CRN Polska podkreślała, że prowadzenie konsultacji w celu identyfikacji czynników ryzyka jest bardzo ważne na każdym szczeblu firmy – począwszy od zarządu, przez architektów i programistów, aż po użytkowników, którzy wprowadzają dane do systemów AI i zajmują się ich analizą.

Diya Wynn dodaje, że AWS pomaga swoim klientom w całościowym spojrzeniu na kwestie zastosowania sztucznej inteligencji w ich środowiskach, także pod kątem zgodności z prawem. Jej zdaniem bardzo korzystnym zjawiskiem jest wprowadzanie przez poszczególne kraje regulacji dotyczących AI, dzięki czemu łatwiejszy stanie się proces audytu u klientów.

AI w programie partnerskim

Z kolei Sachin Vora, dyrektor generalny w AWS odpowiedzialny za program partnerski, powiedział podczas rozmowy z CRN Polska, że jego zespół obecnie prowadzi intensywne prace nad modyfikacją programu partnerskiego, tak aby dostosować go do nowej rzeczywistości. Zmiany będą dotyczyły zarówno istniejących specjalizacji, jak też stworzenia odrębnej, która swoim zakresem obejmie wyłącznie generatywną sztuczną inteligencję.

– Szczególny nacisk położony będzie na wsparcie dla partnerów w ramach funduszy MDF, jak również pomoc przy realizacji projektów proof of concept. Będziemy także rozwijali współpracę z partnerami ISV, którzy już teraz odkryli olbrzymi potencjał drzemiący w generatywnej sztucznej inteligencji. Kolejnym ważnym aspektem jest zachęcanie do współpracy przy projektach różnych partnerów, z których każdy może pochwalić się innymi, unikalnymi kwalifikacjami. W przypadku profesjonalnego zastosowania mechanizmów sztucznej inteligencji widzimy, że będzie to dominujący model wdrażania rozwiązań u klientów – mówi Sachin Vora.

Partnerzy AWS-u będą mogli rozszerzyć swoją ofertę o nowe usługi bazujące na sztucznej inteligencji, zaprezentowane przez tego dostawcę. Wśród nich znalazł się chatbot Amazon Q, mechanizm Guard-rails dla środowiska Amazon Bedrock, który dba o weryfikację wprowadzanych do algorytmów AI danych pod kątem ich bezpieczeństwa, a także nowa generacja procesorów Graviton 4.

AWS zaprezentował także usługę Amazon One Enterprise, która umożliwia prowadzenie rozbudowanego pod względem funkcjonalnym uwierzytelniania w celu przyznawania dostępu do cyfrowych zasobów, jak też fizycznych lokalizacji, w tym centrów danych, biur czy zdalnych oddziałów.

Taniej w Marketplace Od 2024 r. wprowadzono stałą opłatę w wysokości 3 proc. dla partnerów oferujących swoje rozwiązania w ramach AWS Marketplace. Wcześniej była ona uzależniona od różnych czynników i sięgała kilkunastu lub kilkudziesięciu procent. Na platformie obecnie prezentuje swoją ofertę ponad 3,5 tys. niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) oraz 1300 partnerów kanałowych AWS. W sumie ich portfolio składa się z przeszło 330 tys. usług. Według danych Forrestera marża partnerów oferujących swoje rozwiązania przez AWS Marketplace wynosi od 25 do 45 proc.