Chmura na dobre zagościła w portfolio Oracle’a. Rajan Krishnan, wiceprezes koncernu odpowiedzialny za rozwój produktów, podczas spotkania z mediami podkreślał, że obecnie każde rozwiązanie producenta dostępne w modelu on-premise ma swój chmurowy odpowiednik. Dzięki usługom klienci mogą uzyskać dodatkowe funkcje i zapewnić sobie większą skalowalność przestrzeni na dane i wydajność, chociażby przez dołożenie do serwera procesorów lub pamięci, bez przerywania jego pracy.

Rajan Krishnan zaznaczył też, że wszystkie luki w zabezpieczeniach oprogramowania dostępnego w chmurze są łatane natychmiast, gdy tylko pojawi się poprawka. Przy czym nie wiąże się to z koniecznością przerwy w pracy rozwiązań, więc eliminowana jest potrzeba budowania środowisk testowych i angażowania cennego czasu administratorów w weryfikację, czy nowa wersja oprogramowania działa poprawnie. Jest to ważne także dlatego, że – według statystyk – większość poważnych wycieków danych była możliwa, ponieważ oprogramowanie nie było załatane, nawet jeśli od wielu miesięcy były dostępne jego aktualizacje.

Ochrona towarów z łańcuchem bloków

Zdaniem menedżerów Oracle’a mechanizm blockchain, zapewniający uwierzytelnianie cyfrowych transakcji, jest już wystarczająco dojrzały, aby stosować go w najbardziej wymagających, produkcyjnych środowiskach IT. Podczas konferencji OpenWorld kilku klientów koncernu zaprezentowało sposób, w jaki korzystają z blockchaina obecnego w rozwiązaniach chmurowych tej marki (m.in. Supply Chain Management i Enterprise Resource Planning). Wśród nich była brytyjska firma Everledger, która specjalizuje się w rozwiązywaniu różnego typu problemów oraz optymalizacji procesów biznesowych i operacyjnych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku.

Blockchain pomaga w zapewnieniu klientom Everledger z różnych sektorów gospodarki (przetwórstwo kamieni szlachetnych, obrót dziełami sztuki lub ekskluzywnymi towarami, które często są podrabiane, takimi jak zegarki, torebki, odzież, perfumy) tego, że transakcje na każdym etapie realizacji projektu są bezpieczne, wiarygodne i nie istnieje ryzyko ingerencji w proces łańcucha dostaw osób z zewnątrz, np. w celu wprowadzenia do obrotu fałszywych produktów, manipulacji ceną, kradzieży itp. Bazująca na mechanizmie blockchain relacyjna baza danych ułatwia także prowadzenie analiz biznesowych zgromadzonych informacji. Szacunkowe oszczędności z wykorzystania tego typu technik Everledger ocenia na miliony dolarów rocznie.

Uczenie maszynowe ułatwia analizę danych

Oracle stawia na sztuczną inteligencję we wszystkich swoich produktach. Mechanizm ten trafił ostatnio również do dostępnych w chmurze aplikacji Enterprise Resource Planning i Enterprise Performance Management, dzięki czemu zwiększono wydajność i dokładność obsługiwanych przez nie procesów biznesowych.

Automatyczne uczenie wykorzystywane jest w wielu funkcjach tych aplikacji, m.in. asystentach do raportowania wydatków i zarządzania projektami oraz zaawansowanych mechanizmach kontroli finansowej (zapewniają ciągłą analizę transakcji, ustawień i konfiguracji w celu automatyzacji audytów oraz zapobiegania wyciekom finansowym). Usprawniono także narzędzia do zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki integracji z rozwiązaniem kupionej przez Oracle w 2018 r. firmy DataFox możliwe stało się wzbogacenie profili dostawców o wyszukiwane przez sztuczną inteligencję dane przedsiębiorstw, aby podnieść jakość ich oceny i klasyfikacji. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana też w innych produktach Oracle’a. Ułatwia budowanie środowisk IoT, usprawnia komunikację z użytkownikami (interfejs aplikacji dostarcza dane, których użytkownicy akurat potrzebują) oraz jest przydatna w pracy działów marketingu – zapewnia tworzenie ofert w czasie rzeczywistym, na bazie profili klientów i bazy danych dokonywanych przez nich zakupów.