Cały handel nie przeniesie się do Internetu. Firmy konsultingowe oceniają, że 80 proc. zakupów będzie odbywało się w środowisku mieszanym. Klienci będą zarówno posiadać konto do stworzonego przez sklep serwisu online, jak i osobiście odwiedzać jego stacjonarną placówkę. Ta druga umożliwia im bowiem coś, czego Internet nie jest w stanie zapewnić. W sklepie stacjonarnym można dotknąć i przymierzyć produkt, a gdy nie jest odpowiedni, wybrać natychmiast inny.

By wykorzystać zalety sprzedaży online w walce o klienta, sklepy stacjonarne starają się połączyć świat tradycyjnego handlu z możliwościami, jakie daje sieć komputerowa. Oczywiście wiąże się to z koniecznością poczynienia odpowiednich inwestycji. Okazuje się jednak, że nie wszyscy muszą wiele inwestować, bo dużą część potrzebnej infrastruktury już mają.

 

Sieć bezprzewodowa wspiera handel stacjonarny

Przedstawicielom stacjonarnego handlu detalicznego trudno jest dotrzeć do klienta, kiedy ten przebywa w domu, mogą jednak znacznie zwiększyć szansę dotarcia do niego, kiedy znajduje się w sklepie bądź jego bezpośrednim otoczeniu. A ponieważ klient ma najczęściej urządzenie mobilne, zwykle z uruchomionym modułem WLAN, może zostać w jakiś sposób oznaczony.

– Można sprawić, że adres MAC smartfona klienta zostanie zarejestrowany przez sklepową sieć bezprzewodową, która pokaże, że właściciel urządzenia pojawia się regularnie w sklepie, a w ogóle najchętniej odwiedza alejkę z krawatami. Dla sklepu to szansa, by odpowiednio reagować na pojawienie się danego klienta, np. wysyłając do niego sprzedawcę, by ten zaprezentował mu najnowszy asortyment – tłumaczy Robert Miros, inżynier systemowy Hewlett Packard Enterprise.

W przypadku sklepów detalicznych informacja o tym, jak wielu klientów odwiedza poszczególne placówki handlowe, w jakich porach dnia, jak wiele czasu tam spędzają – jest dla osób zarządzających nimi bardzo cenną wiedzą.

Uzyskane dane wykażą, ilu potencjalnych klientów przechodziło obok sklepu i znalazło się w zasięgu sieci, jak wielu z nich do sklepu wstąpiło, wreszcie ilu z nich zdecydowało się na pozostanie w nim, bo zainteresowali się ofertą. W efekcie właściciele mogą uzyskać procentowy wskaźnik konwersji zwykłego przechodnia w zaangażowanego nabywcę, dowiedzą się też, jaki jest średni czas przebywania klienta w ich sklepie.

 

Dzięki analizie danych dostarczanych przez sieć bezprzewodową Aruba można także planować obsadę sieci sklepów, dostosowując ją do godzin szczytowego ruchu klientów odwiedzających poszczególne placówki, bądź organizować w wybranych miejscach i porach dnia promocje.

Co więcej, zarząd sieci handlowej ma na bieżąco wgląd w to, jak w danych przedziałach czasowych poszczególne placówki radzą sobie na tle innych. Mogą szybko identyfikować lokalizacje funkcjonujące najlepiej oraz takie, które wymagają jakichś działań, by poprawić skuteczność ich sprzedaży.

Wyniki analizy danych mogą być przedstawione w bardzo przystępny i czytelny sposób na pulpicie zewnętrznego oprogramowania analitycznego bądź w konsoli Aruba Central. Uzyskane tą drogą informacje ułatwią podejmowanie przemyślanych decyzji biznesowych. Właściciele sklepu mogą ocenić, czy i jakie zmiany są wymagane w zakresie kampanii marketingowych, czy trzeba coś zrobić z wystrojem wystaw, sposobem prezentowania towarów wewnątrz sklepów itp.

 

To nie koniec zastosowań

Co bardzo istotne, wraz z siecią WLAN otrzymuje się narzędzie, które ułatwia podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji i zwiększanie zaangażowania klientów, nie wymagając przy tym, by noszone przez nich urządzenia mobilne były bezpośrednio połączone z infrastrukturą bezprzewodową. Sieć po prostu je wykrywa, dając wgląd w zachowanie właścicieli, ale nie naruszając ich prywatności. Jeśli właściciel sklepu zainwestuje więcej w rozwiązanie, dostanie nowe możliwości – nie tylko rejestrowanie pojawienia się klienta, ale także np. wysyłanie mu informacji o promocjach.

Te sklepy, które nowych szans na zwiększenie sprzedaży nie wykorzystają, pozostaną tradycyjnie działającymi placówkami handlowymi, w zakresie technik sprzedaży niemającymi nic więcej do zaoferowania poza wystawianiem wybranych towarów.

Robert Miros

inżynier systemowy Hewlett Packard Enterprise

Analityka zasilana danymi z sieci bezprzewodowej Aruba może być wykorzystana nie tylko w handlu – w sklepach wielkopowierzchniowych i mniejszych placówkach handlowych. Doskonale sprawdzi się w miejscach publicznych, takich jak lotniska i stadiony. W miastach administracja może kontrolować korzystanie z takich miejsc, jak skwery, parki,  placówki użyteczności publicznej. Na podstawie uzyskanych wyników można rozkładać ruch, planować i kształtować eksploatację obiektów, określać sposób ich rozbudowy itp. Najważniejsze jest to, że klient wraz z siecią bezprzewodową dostaje gotowe rozwiązanie, którego zastosowań może być bardzo wiele. Istotne jest także to, że absolutnie nie narusza ono prywatności rejestrowanych przez nie osób.

 

Ale analityka zapewniana przez sieć bezprzewodową Aruba może mieć zastosowanie nie tylko w handlu. Przykładowo dane dostarczane w przypadku konferencji i innych masowych wydarzeń mogą posłużyć do określania, w jaki sposób ich uczestnicy poruszają się po obiektach. W hotelach pomogą usprawnić obsługę gości, wskazując, ilu w danym czasie pracowników powinno znajdować się na recepcji. W przedsiębiorstwach dane przyczynią się do optymalizacji wykorzystania posiadanych obiektów. Form użycia analityki może być bardzo wiele.

 

Jak działa analityka z siecią Aruba

Analityka oparta na danych dostarczanych przez sieć bezprzewodową Aruba może być wykorzystywana na dwa sposoby. W bardziej zaawansowanej sieci WLAN będzie do tego służyć moduł Analytics & Location Engine (ALE), współpracujący z kontrolerem sieci WLAN. Został on zaprojektowany tak, by bezproblemowo integrował się z kontrolerami Aruba i z systemem zarządzania siecią Aruba AirWave, zbierał wszystkie potrzebne dane, określał lokalizacje i za pośrednictwem standardowych łączy programowych API przekazywał informacje do wybranego zewnętrznego pulpitu narzędzia analitycznego prezentującego wyniki. Zewnętrzne systemy analityczne mogą pokazywać dane w ujęciu historycznym, co pozwola na wykrywanie trendów w zachowaniu użytkowników urządzeń mobilnych przemieszczających się pomiędzy określonymi rejonami w zasięgu sieci. W ten sposób można – zależnie od prowadzonej działalności – podnosić poziom obsługi klientów, optymalizować wykorzystanie analizowanego obiektu, planować różnego rodzaju akcje.

W przypadku prostszej sieci złożonej z punktów dostępowych Instant AP zarządzanych przez chmurową platformę Aruba Central można wykorzystać wbudowany w nią mechanizm Presence Analytics. Oferuje on algorytmy pokazujące trendy związane z użytkownikami urządzeń mobilnych przebywającymi w zasięgu sieci bezprzewodowej. Są one gotowe do użycia praktycznie bez żadnego konfigurowania po stronie użytkownika. Wystarczy włączyć funkcję na punktach dostępowych, a dane analityczne będą wysyłane do chmury. Następnie w konsoli Aruba Central będzie można przeglądać wyniki analizy w zadanych przedziałach czasowych.

Bazująca na chmurze platforma Aruba Central gromadzi w czasie rzeczywistym informacje dostarczane przez wszystkie punkty dostępowe Aruba Instant AP, którymi zarządza. Analityka to jej dodatkowa funkcja, bo przede wszystkim oferuje pełne zarządzanie siecią, nie tylko WLAN, ale także LAN. Można kontrolować z chmury przełączniki, zobaczyć, co się dzieje na portach sieciowych, i identyfikować użytkowników. Co ważne, platforma jest bardzo elastyczna i umożliwia zarządzanie licznymi punktami dostępowymi w wielu lokalizacjach jednocześnie.

Dystrybutorami produktów marki Aruba, a Hewlett Packard EnterpriseCompany są firmy: AB, ALSO, Arrow ECS, Azlan + Technology Solutions, Clico i Veracomp.

Dodatkowe informacje:

Marcin Ścieślicki, CEE ARUBA Category Manager Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company,

marcin.scieslicki@hpe.com