Nowoczesne centra danych, cloud computing, IoT, sieci bezprzewodowe i bezpieczeństwo systemów były tematami przewodnimi pierwszej edycji konferencji ABC Data Technology Trends. Wydarzenie miało miejsce 21 kwietnia w Warszawie i zostało zorganizowane przez dział Value +, który realizuje model dystrybucji z wartością dodaną. Kiedy w zeszłym roku ABC Data ogłosiła swoją strategię na okres najbliższych czterech lat, dział ten został wskazany jako jeden z głównych obszarów wzrostu dla dystrybutora.
 
Rozwój usług świadczonych przez inżynierów Value+ to jedna z naszych inicjatyw strategicznych – przypomniała, witając licznie przybyłych na konferencję partnerów, Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Daty.
 
Podczas wykładów  w pierwszej części spotkania, przedstawiciele vendorów, których produkty oferuje Value+, omawiali najważniejsze potrzeby klientów biznesowych w zakresie technologii IT. A te wiążą się z przyrostem danych cyfrowych w przedsiębiorstwach – nie tylko dużych, ale również z segmentu MSP. Coraz mniejsze firmy mają świadomość wartości posiadanych danych, będą więc szukać rozwiązań do ich przechowywania, udostępniania zabezpieczania i analizy. W dużo szerszym niż dotychczas zakresie zechcą korzystać z doradztwa integratorów. Dlatego tym ostatnim niezbędne będzie nie tylko źródło zaopatrzenia w sprzęt, ale i pomoc w budowie kompetencji oraz dostęp do usług zewnętrznych specjalistów przy realizacji projektów.  
 
Wszystko oparte na IT

O wyzwaniach cyfrowej transformacji mówił podczas sesji głównej Maciej Szeptycki, dyrektor techniczny Cisco. Z prezentacji eksperta wynika, że biznes musi być przygotowany na wprowadzanie  szybkich zmian, co wiąże się z odejściem od schematów w dotychczasowym działaniu – zarówno po stronie usługodawców IT jak i ich klientów. Firmy IT muszą na bieżąco dokonywać samooceny oferowanych rozwiązań i usług, bo ich przydatność dla odbiorców biznesowych będzie się zmieniać bardzo szybko. Docelowo nie będzie pola w działalności przedsiębiorstwa, dla którego technologia IT nie stanie się kluczowym (bo podnoszącym efektywność) elementem.

W czasach cyfrowej transformacji Cisco skupia się na czerech obszarach, w których buduje swoje rozwiązania, i które poleca uwadze integratorów. Są to: automatyzacja (przy czym vendor podkreśla tu rolę współpracy ludzi i maszyn), rozwiązania chmurowe – dzięki którym można zarządzać całą infrastrukturą informatyczną, bezpieczeństwo, Internet wszechrzeczy.
 
Cezary Gutowski, Enterprise Account Manager Schneider Electric omówił trendy na polskim rynku centrów danych  i przedstawił rozwiązanie dla firm, które zastanawiają się jak zbudować infrastrukturę do przetwarzania danych, nie wchodząc w skomplikowane i niezwykle kosztowne  projekty budowy obiektów data center od podstaw. Zintegrowane rozwiązania SmartBunker i SmartShelter to gotowe od A do Z micro serwerownie, które można wykorzystać pojedynczo lub też rozbudowywać na zasadzie dokładania kolejnych klocków.

Partnerzy Value+ wysłuchali też eksperta Lenovo, który skupił się na zaletach software defined storage opartego na serwerach x86,  i Della (Arkadiusz Ostrowski, Channel Program Manager zaprezentował rozwiązania do wirtualizacji, budowy chmury, zunifikowanej komunikacji, analizy danych i wysokowydajnej infrastruktury obliczeniowej oferowanych w ramach portfolio Blueprint).
 
Drugą część konferencji wypełniły sesje tematyczne, podczas których w sposób bardziej szczegółowy omówiono zagadnienia dotyczące sieci bezprzewodowych dla biznesu (integratorzy wysłuchali przedstawicieli Cisco, D-Linka, Netgeara, TP-Linka i Zyxela), bezpieczeństwa i chmury (prelekcje wygłosili specjaliści Intel Security, SonicWalla, Symanteca i Axisa), centrów danych (sesje poprowadzone były przez inżynierów Della, Fujitsu, Eatona i Emersona).

WLAN rządzi

Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyła się sesja poświęcona sieciom WLAN. Wojciech Kotkiewicz, szef działu wsparcia Technicznego ABC Data Value+ zwrócił uwagę słuchaczy na to, że według wielu szacunków ruch bezprzewodowy ma niedługo przekroczyć ten generowany w sieciach LAN. Pojawienie się smartfonów, tabletów oraz koncepcji typu BYOD czy Internetu Rzeczy zwiększyło zapotrzebowanie na wydajność i jakość transmisji, a przez to spowodowało nieustający rozwój standardów sieci bezprzewodowych. Zmiana ta niesie za sobą szereg wyzwań związanych z budową odpowiednio wydajnej infrastruktury, jak również zapewnieniem jej właściwego poziomu bezpieczeństwa, a to – jak podkreślił z kolei Damian Przygodzki, Systems Engineer ABC Data Value+ – już od dawna powinno się opierać na czymś więcej, niż najlepszym nawet programie antywirusowym.
 
Nie tylko sesje, ale i liczne stoiska producentów stwarzały możliwość zapoznania się z rozwiązaniami, które przygotowują firmową infrastrukturę do nowych wyzwań, a jednocześnie cechują się względnie łatwą implementacją (uwzględniając np. czas wdrożenia) oraz wsparciem ze strony vendorów i oczywiście inżynierów działu dystrybucji z wartością dodaną ABC Daty. Oprócz wspomnianych wyżej vendorów na stoiskach zaprezentowali się: Microsoft, Qnap, Symantec, Ever, Edimax, Focus Telecom, Synology, Wacom, Netis.