IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Krzysztof Jakubik | Dodano: 2022-12-16 08:15

Bezpieczeństwo wymaga integracji z rozwiązaniami firm trzecich

„Sprzętowe rozwiązania zabezpieczające mają ograniczoną skalowalność i dlatego uważamy, że lepiej jest stworzyć uniwersalną platformę, która będzie mogła funkcjonować w dowolnym środowisku IT” – mówi Patrick Pulvermueller, Chief Executive Officer w Acronisie.

Acronis acroniscyberfitsummit bezpieczeństwo IT cyberbezpieczństwo konferencja Patrick Pulvermueller