Inaugurując konferencję Patrick Pulvermueller, CEO Acronisa, podkreślił, że rozbudowa funkcjonalności platformy Cyber Protect Cloud to dla producenta kwestia priorytetowa. Dowodem na to mają być złożone w tym roku 72 wnioski patentowe dotyczące wszystkich obszarów produktowych. Obejmują one nie tylko aspekty techniczne, ale w dużej części koncentrują się na analizie zachowania kodu i użytkowników. Chodzi o to, aby rozpoznanie anomalii uruchamiało mechanizm dodatkowej weryfikacji, czy aby nie doszło do złamania zabezpieczeń.

Największym wyzwaniem związanym z obsługą rozwiązań ochronnych jest obecnie brak wykwalifikowanej kadry, która zarówno potrafi przeanalizować spływające informacje o potencjalnych zagrożeniach, jak też dysponuje czasem na nieustanne dokształcanie się. Uwzględniając ten fakt Acronis stworzył nowy produkt – Advanced Security + EDR – stanowiący innowacyjne podejście do skutecznego wykrywania i neutralizowania zagrożeń na urządzeniach końcowych. Jego cechą charakterystyczną, wyróżniającą ten system od innych rozwiązań EDR, jest maksymalnie uproszczony interfejs oraz panel użytkownika, prezentujący informacje o przyczynach i przebiegu ewentualnego ataku w przejrzysty i czytelny sposób. Zastosowano  w nim również mechanizm bardzo łatwego izolowania komputera, który zagraża reszcie infrastruktury. Uruchomienie tego mechanizmu sprowadza się do naciśnięcia jednego przycisku.

Acronis Advanced Security + EDR bazuje na powszechnie przyjętych w branży standardach i mapowaniu zagrożeń do struktury MITRE ATT&CK. Umożliwia to korelowanie zdarzeń, analizowanie łańcuchów ataków i przedstawianie wyników tych operacji w przyjazny dla użytkowników sposób. Rozwiązanie to zostało opracowane w taki sposób, aby integratorzy mogli korzystać z niego świadcząc swoim klientom usługi zabezpieczania środowisk IT. W grudniu br. właśnie dla usługodawców uruchomiony zostanie program wczesnego dostępu do Advanced Security + EDR, zaś w I kwartale 2023 r. narzędzie to oficjalnie pojawi się w portfolio.

Zaawansowane zarządzanie i automatyzacja

Dostawcy usług zarządzanych będą mogli skorzystać także na rozbudowanej przez Acronis ofercie w zakresie zaawansowanego zarządzania zabezpieczeniami środowiska IT klientów oraz oszczędzać czas dzięki automatyzacji tego procesu. To odpowiedź producenta na częsty brak wspólnego wglądu w aplikacje i zasoby przez zespoły ds. bezpieczeństwa i IT. Wyraźnie utrudnia to im zapobieganie nieplanowanym przestojom oraz identyfikowanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Dlatego oferowane już wcześniej przez Acronis rozwiązanie Advanced Management do proaktywnego zarządzania urządzeniami końcowymi rozbudowano o bazujący na inteligencji maszynowej mechanizm automatycznego zdalnego monitorowania w celu ciągłego wykrywania nieprawidłowości. Umożliwia on m.in. bezpieczne wycofanie zainstalowanych aktualizacji oprogramowania w sytuacji, gdy powodują one problemy. Monitoruje stan bezpieczeństwa dysków i wprowadza dodatkowe zabezpieczenia przy dostępie do zdalnego pulpitu.

Z kolei dla mniej doświadczonych dostawców usług, Acronis przygotował rozwiązanie Advanced Automation, które upraszcza sposób obsługi klientów, z którymi współpracują, a także integruje funkcje administracyjne z innymi usługami producenta. Umożliwia ono między innymi automatyzację rozliczeń usług bazujących na ilości wykorzystanych przez klienta zasobów, obsługę systemów zgłoszeń, jak też udostępnia raporty rentowności i operacyjne.

Aktualizacja nowych funkcji oprogramowania Advanced Management zostanie udostępniona w grudniu bieżącego roku, zaś rozwiązanie Advanced Automation ma być wprowadzone do oferty w I kwartale 2023 r.