Grupa Komputronik osiągnęła 21,7 mln zł zysku operacyjnego oraz blisko 12 mln zł zysku przed opodatkowaniem w roku obrotowym 2020/2021 (1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.) – według aktualnych informacji dotyczących szacunków wyników finansowych.

Oto aktualne skonsolidowane szacunkowe, wybrane pozycje rachunku zysków i strat grupy Komputronik za rok obrotowy 2020/2021 (wartości bez podatku VAT):

 • Przychody ze sprzedaży: 1.473,9 mln zł wobec 1.649,1 mln zł za rok obrotowy 2019/2020 (spadek o 10,6 proc.)
 • Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 193,9 mln zł
 • Zysk na działalności gospodarczej: 33,6 mln zł
 • Zysk operacyjny: 21,7 mln zł
 • Zysk przed opodatkowaniem: 11,9 mln zł
 • EBITDA: 43,3 mln zł

„To bardzo dobre wyniki. Mamy świadomość, że niektórzy mogli wątpić, czy uda nam się wyjść z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, ale udowodniliśmy, że dzięki obranej strategii i naszemu doświadczeniu potrafimy zakończyć rok finansowy na plusie” – komentuje Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika.
„Jestem przekonany, że w kolejnych tygodniach będziemy umacniać swoją pozycję i zwiększać udziały w rynku w strategicznych dla firmy kategoriach oraz zawierać nowe kontrakty” – zapowiada szef grupy.

Komputronik komunikuje, że planuje dalszy rozwój firmy i zatrudnienie specjalistów z różnych obszarów. Jak twierdzi, do pracy w grupie wracają też pracownicy, którzy w wyniku restrukturyzacji rozstali się z firmą.

Ze względu na otwarte 10 marca 2020 r. postępowanie sanacyjne wobec Komputronik SA i Komputronik Biznes wyniki nie są porównywane z rokiem obrotowym 2019/2020, z wyjątkiem przychodów, ponieważ, zdaniem zarządu, takie zestawienie nie będzie stanowić rzetelnego materiału porównawczego.

Przypomnijmy, że wyniki za rok 2019/2020 były na sporym minusie. Przykładowo strata grupy Komputronik na działalności operacyjnej wyniosła -50,4 mln zł, a strata netto: -83,3 mln zł.

Ponownie przeliczono jednostkowe szacunki

Jednocześnie zaktualizowano szacunki dotyczące jednostkowych wyników Komputronik SA za rok 2020/2021 (pierwsze dane publikowaliśmy tutaj).

Oto najnowsze liczby:

 • Przychody ze sprzedaży: 1.398,6 mln zł wobec 1.491,0 mln zł za rok obrotowy 2019/2020 (spadek o 6,1 proc.), pozycja nie uległa istotnej zmianie w stosunku do przekazanej poprzednio
 • Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 171,7 mln zł, pozycja nie uległa istotnej zmianie
 • Zysk operacyjny: 3,1 mln zł (wcześniej przekazany: 16,3 mln zł)
 • Zysk przed opodatkowaniem: 11,6 mln zł (wcześniej przekazany: 12,2 mln zł)
 • EBITDA: 39,8 mln zł (wcześniej przekazana: 32,8 mln zł)

Finalne wyniki za rok obrotowy 2020/21 spółka planuje przedstawić 30 czerwca.