ZUS otworzył oferty w przetargu na dostawę licencji Microsoftu. Państwowa ubezpieczalnia potrzebuje 47 tys. licencji Sys Ctr SMCML User oraz 100 licencji na System Center Srv Datacenter 16 core. Do tego wymagane jest 36-miesięczne wsparcie. Cena jest jedynym kryterium wyboru.

Wsparcie Software Assurance obejmuje rozwiązywanie problemów w trybie 24/7 i prawo do uaktualniania wersji zakupionego oprogramowania.

Nabywane licencje Microsoftu muszą m.in. pozwalać na sublicencjonowanie dla jednostek ZUS-u, przenoszenie pomiędzy serwerami i stacjami oraz możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z Active Directory.

Na realizację zamówienia ZUS przeznaczył 10,5 mln zł brutto.

Raczej nie będzie musiał wydać aż tyle. Wszystkie cztery złożone oferty zmieściły się w budżecie ubezpieczalni na ten cel.

ZUS przetarg Microsoft 11 2022 oferty

W ZUS trwa obecnie przetarg na zakup blisko 9 tys. desktopów i laptopów, w większości w zestawach z monitorami. Budżet postępowania to blisko 42 mln zł.