Z początkiem lutego br. do zarządu MediaMarktSaturn Polska / MediaMarkt Polska został powołany Ziya Pariltili, dotychczasowy wiceprezes ds. operacyjnych w Grupie MediaMarktSaturn.

Jako członek zarządu i dyrektor handlowy (Managing Director Commercial) Ziya Pariltili objął w polskiej organizacji zarządzanie obszarami: zakupy, category management, demand planning oraz polityka cenowa i asortymentowa.

Ziya Pariltili dołączył do Grupy MediaMarktSaturn w 2017 r. i odegrał kluczową rolę w tworzeniu strategii rozwoju omnichannel MediaMarkt w wielu krajach, w tym również w Polsce. Jako dyrektor ds. transformacji, a następnie wiceprezes ds. operacyjnych, opracował i wdrażał strategiczne programy operacyjne, wspierające proces transformacji marki w kilku krajach.

Ziya Pariltili przed rozpoczęciem kariery w MediaMarktSaturn Retail Group, zdobywał doświadczenie zawodowe w handlu detalicznym oraz w konsultingu i zarządzaniu strategicznym, m.in. w Turk Telekom, Strategy& (wcześniej Booz&Company) i PDF Corporate Finance.

W minionych miesiącach do MediaMarktSaturn Polska dołączyło szereg nowych dyrektorów. W br. powołano m.in. nowych szefów e-commerce, kontrolingu i działu prawnego.

W skład zarządu MediaMarktSaturn Polska wchodzą obecnie: Andrzej Jackiewicz – prezes (CEO), Ziya Pariltili – członek zarządu i dyrektor handlowy (CCO) oraz Marcin Walendowski – członek zarządu i dyrektor zarządzający ds. finansów (CFO).