Ogarnięta pandemią gospodarka hamuje. Jak bardzo, pokazuje spadek liczby raportów sprawdzających wiarygodność płatniczą konsumentów i przedsiębiorców. Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, wynika, że w pierwszym tygodniu ograniczeń dla biznesu, czyli między 16 a 22 marca, liczba sprawdzonych klientów zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku o 22 proc., a w kolejnych tygodniach już o ponad 30 proc. Na przełomie marca i kwietnia było to 32 proc.

 

 

Źródło: BIG InfoMonitor

 

Ponieważ zainteresowanie tego typu sposobem upewniania się co do rzetelności klientów konsumentów i firm rosło, oznacza to że w praktyce spadek ten jest bardziej drastyczny. Wynika zarówno z unieruchomienia firm, jak i ograniczeń w zakupach, które zaczynają narzucać sobie klienci. Pod koniec marca, w badaniu zrealizowanym przez 4P dla BIG InfoMonitor, ścięcie wydatków deklarował co drugi konsument, na początku kwietnia taki plan miało już 6 na 10.

W 2019 r. przedsiębiorcy zweryfikowali w rejestrze BIG InfoMonitor wiarygodność płatniczą blisko 7,5 mln osób i prawie 1,6 mln firm.