W IV kw. 2023 r. światowe wydatki na usługi infrastruktury chmurowej (IaaS, PaaS) wzrosły o 19 proc. rok do roku, osiągając 78,1 mld dol. To o ponad 12 mld dol. więcej niż przed rokiem.

W całym 2023 r. poprawa wyniosła 18 proc. do 290,4 mld dol. w porównaniu z 247,1 mld dol. w 2022 r.

Canalys spodziewa się, że w 2024 r. wydatki na globalne usługi infrastruktury chmurowej zwiększą się o kolejne 20 proc.

Migracje do chmury ponownie nabierają tempa, szczególnie w związku z powszechnym przyjęciem aplikacji AI. Hiperskalerzy zwiększają inwestycje w generatywną sztuczną inteligencję, oczekując, że przyspieszy ona i zwiększy wykorzystanie chmury. Coraz więcej klientów rozszerza swoje zobowiązania u hiperskalerów, w przewidywaniu zwiększonych potrzeb konsumpcyjnych.

W IV kw. 2023 r. trzej najwięksi gracze – AWS, Microsoft Azure i Google Cloud – odnotowali łącznie wzrost o 21 proc. i odpowiadali za 66 proc. całkowitych wydatków na światowym rynku.

Microsoft i Google przekroczyli 25 proc. wzrostu przychodów. AWS osiągnął dynamikę dwa razy niźszą (+13 proc.).

Wyjaśniono to tym, że AWS wolniej niż kluczowi konkurenci dokonywał postępów w zakresie sztucznej inteligencji (np. Google wdrożył Gemini pod zmienioną nazwą do Workspace, Microsoft uruchomił Copilota).

„W miarę ewolucji sztucznej inteligencji dostawcy rozwiązań badają możliwości integracji, wykraczające poza oferty vendorów, dążąc do wykorzystania możliwości AI do wprowadzania innowacji i dostarczania ulepszonych rozwiązań swoim klientom” – zauważa Alex Smith, wiceprezes Canalysa.

Chmurowi giganci zwiększają współpracę z partnerami

AWS ogłosił w grudniu ub.r. obniżkę opłat za umieszczenie w serwisie AWS Marketplace ofert SaaS i danych z 13 proc. do 3 proc. Inicjatywa ta wskazuje na strategiczną koncentrację AWS na swoim marketplace jako narzędziu ułatwiającym generowanie przychodów przez partnerów – twierdzi Canalys.

Microsoft pozyskał 53 tys. klientów Azure AI, z czego ponad jedną trzecią w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Koncern ogłosił, że Copilot for Microsoft 365 jest dostępny we wszystkich kanałach sprzedaży, co ma na celu m.in. stworzenie dodatkowych możliwości partnerom.

Google Cloud według stanu na 31 grudnia 2023 r. miał 74,1 mld dol. backlogu, w porównaniu z 64,3 mld dol. na koniec 2022 r. Pozostaje skoncentrowany na ekspansji w kanale sprzedaży. Według Canalysa potroił wobec 2022 r. liczbę umów wspólnej sprzedaży z partnerami.